mércores, 26 abril 2006

CC.OO. e Participación Cidadá organizan a xornada "Xuventude e iniciativas de emprego"

mércores, 26 abr 2006

Coa finalidade de achegar o mundo do traballo aos mozos e mozas que acaban os seus ciclos formativos, a Unión Comarcal de CC.OO., en colaboración co Departamento de Participación Cidadá do Concello de Vigo, organiza a xornada "Xuventude e iniciativas de emprego", que terá lugar na sala de conferencias do Centro Cultural Caixanova mañá xoves a partir das 09:30.

Homenaxe de 34 artístas a Ferrín

mércores, 26 abr 2006

A Casa Galega da Cultura amosa a exposición "X. L. Méndez Ferrín. PARAHOMENAXEARTE " na que trinta e catro artistas galegos recrean nos seus cadros e esculturas a obra literaria de Ferrín. A exposición forma parte da programación froito dun convenio asinado entre a Universidade de Vigo e o Concello para realizar actividades culturais conxunta para o período 2006-2008.

CC.OO. y Participación Ciudadana organizan la jornada "Juventud e iniciativas de empleo"

mércores, 26 abr 2006

Con la finalidad de acercar el mundo del trabajo a los chicos y chicas que acaban sus ciclos formativos, la Unión Comarcal de CC.OO., en colaboración con el Departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vigo, organiza la jornada "Juventud e iniciativas de empleo", que tendrá lugar en la sala de conferencias del Centro Cultural Caixanova mañana jueves a partir de las 09:30.

Homenaje de 34 artístas a Ferrín

mércores, 26 abr 2006

La Casa Gallega de la Cultura muestra la exposición "X. L. Méndez Ferrín. PARAHOMENAXEARTE " en la que treinta y cuatro artistas gallegos recrean cos sus cuadros y esculturas la obra literaria de Ferrín. La exposición forma parte de la programación fruto de un convenio de colaboración entre la Universidad de Vigo y el Ayuntamiento para realizar actividades culturales conjuntas para el período 2006-2008.