Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 26 abr 2006
De conformidade co establecido no artigo 11.1 dos estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, do xoves día 27, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (06.04.06).

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

2. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA NA ESTRADA GANDARA-VALADARES (EXPTE 11704/423).

3. APROBACIÓNS PROVISIONAIS DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:

a) ELEMENTOS COMÚNS EN ABELEIRA MENENDEZ 1 (EXPTE 224/431)
b) INMOBLE EN TOMAS ALONSO 293-2º (EXPTE 278/431)

4. APROBACIÓNS DEFINITIVAS DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:

a) INMOBLE EN TOMAS ALONSO 242-1º D (EXPTE 279/431)
b) INMOBLE EN TEOFILO LLORENTE 53-4º (EXPTE 281/431)
c) INMOBLE EN ALFONSO XII 33-1º (EXPTE 276/431)
d) INMOBLE EN ABELEIRA MENENDEZ 1-4º E (EXPTE 280/431)
e) INMOBLE EN ELDUAYEN 12-2º (EXPTE 277/431)
f) INMOBLE NA RÚA REAL 42-2º E (EXPTE 223/431)

5. ANULACIÓNS DE CONCESIÓN PROVISIONAL DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:

a) INMOBLE NA PRAZA DA IGREXA 1-1º. (EXPTE 174/431)
b) INMOBLE NA PRAZA DE ALFONSO XII 21-1º. (EXPTE 185/431)

6. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIONS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACION DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 55861/421.- JOSE ANTONIO FERNANDEZ GREGORIO
2. 52185/421.- EUROGAL SL
3. 52495/421.- ASOCIACION NUEVO CEMENTERIO CANDEAN
4. 38746/421.- MIGUEL ANGEL VAZQUEZ ARES
5. 43171/421.- SOLGALICIA S.L.
6. 43800/421.- SOLGALICIA S.L.
7. 43801/421.- SOLGALICIA S.L.
8. 43803/421.- SOLGALICIA S.L.
9. 43805/421.- SOLGALICIA S.L.
10. 43806/421.- SOLGALICIA S.L.
11. 43807/421.- SOLGALICIA S.L.
12. 43809/421.- SOLGALICIA S.L.
13. 43810/421.- SOLGALICIA S.L.
14. 43811/421.- SOLGALICIA S.L.
15. 43812/421.- SOLGALICIA S.L.
16. 43813/421.- SOLGALICIA S.L.
17. 43815/421.- SOLGALICIA S.L.
18. 43816/421.- SOLGALICIA S.L.
19. 43817/421.- SOLGALICIA S.L.
20. 41424/421.- JOSE MANUEL IGLESIAS RODRIGUEZ
21. 47379/421.- HNOS MARTINEZ MONTES
22. 44304/421.- JOSE RAMON HERMIDA FERNANDEZ
23. 53989/421.- MATILDE PORTELA LORENZO
24. 8967/421. - ALBERTO MOLDES GONZALEZ
25. 28525/422.- LLOAMA CB
26. 30530/422.- DIPRASA SC
27. 29888/422.- BLUCOM REDES Y COMUNICACIONES SL
28. 29882/422.- PLANS ESTRATEXICOS TERRITORIAIS DE TRANSP. S.L.
29. 30362/422.- JULIO ABALDE GONZALEZ
30. 30561/422.- FRANCISCO JAVIER MARTINEZ DIEZ
31. 30592/422.- LIMUSINAS MIRAMAR GALICIA SL
32. 30646/422.- GESTION INMOBILIARIA ENRIQUEZ SL
33. 30742/422.- BBSERVEIS VIGO SL.
34. 30903/422.- MONTEROMAN EMPRESA CONSTRUCTORA, SL
35. 23727/422.- CAMILO OGANDO PENIN E HIJAS SL
36. 28047/422.- CAROLINA CORCOBA GUERRERO
37. 30940/422.- MARTA ALVAREZ CASTRO

7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS