luns, 20 marzo 2006

Vigueses Distinguidos 2006

luns, 20 mar 2006

A Asociación de Persoas Xordas de Vigo, a Asociación Rosa dos Ventos, Conservatorio Superior de Música de Vigo, Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais, Instituto de Investigacións Mariñas, talleres de Xoieiros e Esmaltistas Irmáns Hernández, Segundo Troncoso, Antón Pulido,Juan Manuel González Alonso e Macamen Blanco Gracia son ás persoas e entidades que este ano recibirán o galardón de Vigueses Distinguidos e que aprobou a Xunta de Goberno Local durante a sesión ordinaria celebrada o luns.