Escoitar

Orde do día do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

martes, 17 mar 2009
ORDE DO DÍA:

1.ACTA ANTERIOR (05.03.09)

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

2.ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DOS CONTRATOS DE SERVIZOS E TRABALLOS PREVIOS DE TOPOGRAFÍA DOS ÁMBITOS "A-4-29 SANTA CRISTINA", "S-14-R FONTES PERTEGUEIRAS", "S-03-R TRONCAL" E "A-4-48 PONTENOVA". EXPTE 3306/407.
3.RESOLUCIÓN DOS RECURSOS DE REPOSICIÓN AO ACORDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN DO POLÍGONO 11 DO PERI IV-04 DO CALVARIO (ACTUAL APR 4 09 "CALVARIO 6") DERIVADO DO ACORDO DA XUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE DATA 07.10.08. EXPTE. 4624/401
4.PROPOSTA DE NOMEAMENTO DA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN DAS PROPOSTAS PRESENTADAS NOO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE REDACCIÓN DO PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO DO PXOM08. EXPTE 3386/407
5.INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA TERMINACIÓN DA URBANIZACIÓN DA UE AS GRADES. EXPTE. 3664/407
6.ADHESIÓN AO MODELO XERAL DE ESTATUTOS E BASES DE ACTUACIÓN E APROBACIÓN DA CONSTITUCION DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DA ÁREA DE PLANEAMENTO REMITIDO APR A-3-37 TOMÁS PAREDES. EXPTE. 4879/01

7.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:

ESTIMADAS:
1. 34453/422.- JAVIER TOURIÑO BALIÑA FARMACIA/DROGUERÍA/PERFUMERÍA
2. 33779/422.- CLIMATIZACIONES JUAN RODRÍGUEZ,SL ALMACÉN (ACT NON MOL)
3. 63463/421.- SALNESMAR, S.L. DEVOLUCIÓN AVAL
4. 63850/421.- EUGENIO RODRÍGUEZ COUTO DEVOLUCIÓN AVAL
5. 57036/421.- VIQUEIRA INMUEBLES, S.A. EDIFICIO
6. 59263/421.- EXTRACO, S.A. EDIFICIO
7. 51761/421.- DOLORES OTERO COLLAZO REFORMA/AMPLIACIÓN
8. 62924/421.- CLIMATIZACIONES JUAN RODRÍGUEZ,SL REFORMA/AMPLIACIÓN
9. 62924/421.- ANA MARÍA PÉREZ ARGIZ REFORMA/AMPLIACIÓN
10. 64070/421.- MANUEL CASAL VÁZQUEZ MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
11. 64320/421.- ANGUSTIAS CABRAL FONTENLA MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
12. 64580/421.- LEOPOLDO IGLESIAS IGLESIAS MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
13. 64637/421.- MANUEL FELIPE PÉREZ PÉREZ MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
14. 59486/421.- SANORETO, S.L. DERRIBO EDIFICACIÓN
15. 65176/421.- PROMOCIONES VERALUMA, S.L. DERRIBO EDIFICACIÓN
16. 60793/421.- BENITO RAÑA VIÑUELA VARIOS
17. 50192/421.- SANTIAGO DOMÍNGUEZ RIVAS PRIMEIRA OCUPACIÓN
18. 62464/421.- Mª LUZ FERNÁNDEZ SANGIL PRIMEIRA OCUPACIÓN
19. 63356/421.- CARLOS FORMIGO ESTÉVEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
20. 64339/421.- RAQUEL RODRÍGUEZ VILA PRIMEIRA OCUPACIÓN
21. 65255/421.- JACOBO ÁLVAREZ GROBA PRIMEIRA OCUPACIÓN
22. 65018/421.- JAVIER TOURIÑO BALIÑA REFORMA COMERCIAL
23. 65297/421.- CELSO FONTÁNS BOUBETA CAMBIO DE CUBERTA
24. 62087/421.- MARTA GARCÍA GONZÁLEZ PARCELACIÓN

DESESTIMADAS:
25. 50347/421.- DAVID FREIRE GARCÍA VIVENDA UNIFAMILIAR
26. 64535/421.- PILAR FRANCO ARAÚJO VIVENDA UNIFAMILIAR
27. 65887/421.- ALEXANDRE COSTAS FIGUEIREDO MURO DE CONTENCIÓN/PECHE

CADUCIDADE:
28. 30277/422.- PANADERÍA ROSALÍA, S.L. ALIMENTACIÓN/CONXELADOS
29. 50704/421.- MATEO MAIGLER OJEA REFORMA/AMPLIACIÓN
30. 54001/421.- MATILDE COSTAS RODRÍGUEZ MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
31. 54966/421.- MANUEL ALONSO CARREIRA MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
32. 55858/421.- CLV SIST.PUBLICITARIOS INTEGRADOS RÓTULOS E VOLADIZOS
33. 62154/421.- Mª JESÚS ROMÁN ESTÉVEZ E OUTRA DERRIBO EDIFICACIÓN
34. 55842/421.- PANADERÍA ROSALÍA, S.L. REFORMA COMERCIAL


EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

ESTIMADAS:
37.34840/422.- CIRCO GIULIO, S.L ESPECT.EVENTUAL/CIRCO/EXPOSIC.
38.34869/422.- EVA CID GONZALEZ LICENZA FUNCIONAMENTO
39.34533/422.- EXCONSA, S.L. GUINDASTRES
40.33469/422.- Mª TERESA QUINTERO MAYA CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
41.34828/422.- FRODO & MARGA, S.L. CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
42.33216/422.- DENSO SISTEMAS TÉRMICOS ESPAÑA, S.A. TALLER/FÁBRICA
43.21937/422.- DISTRIB.INTERNAC.DE ALIMENTAC. (DIA, S.A.) ALIMENTAC./CONXELADOS
44.32913/422.- ANA LORENA CAMAIONI LANZOS VENTA POLO MIÚDO
45.33278/422.- RICARDO COSTAS PAZOS VENTA POLO MIÚDO
46.33934/422.- NIEVES VILLAR GUARDADO VENTA POLO MIÚDO
47.32599/422.- YOLANDA GARCÍA GONZÁLEZ OFICINA
48.33136/422.- TECNOCONTROL, S.A. OFICINA
49.34377/422.- MINDINOVA SLNE OFICINA
50.34289/422.- NOELIA MANZANO HERRERO CLÍNICA/VENDA DE ANIMAIS
51.32871/422.- ITMOCLÍNICA, S.L. ACTIVIDADE SANITARIA
52.23199/422.- JOSÉ LUIS BUJÁN IGLESIAS BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
53.28664/422.- LOS LUNES AL SOL, C.B. BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
54.37651/421.- DISTRIB.INTERNAC.DE ALIMENT.(DÍA, S.A.) REFORMA/AMPLIACIÓN
55.39932/421.- JOSÉ LUIS BUJÁN IGLESIAS REFORMA/AMPLIACIÓN
56.58978/421.- LOS LUNES AL SOL, C.B. REFORMA/AMPLIACIÓN
57.59624/421.- DENSO SISTEMAS TÉRMICOS ESPAÑA, S.A. NAVE INDUSTRIAL

DESESTIMADAS:
58.24748/422.- IGARPI, S.L. BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
59.43367/421.- IGARPI. S.L. REFORMA COMERCIAL

RECTIFICACIÓN:
60.27737/422.- ALVARADO FRÍO DISTRIBUCIONES, S.L. ALMACEN/ACTIV. MOLESTA
61.56149/421.- ALVARADO FRÍO DISTRIBUCIONES, S.L. REFORMA COMERCIAL

REMISION MEDIO AMBIENTE
62.27789/422.- ADOLFO PÉREZ TOUCEDA BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE

8.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:

ESTIMADAS:
1.29729/422.- SEINVE, SA. VENDA POLO MIÚDO
2.34227/422.- ARTE Y CERÁMICA DE GALICIA, S.L. VENDA POLO MIÚDO
3.30134/422.- ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE VIGO OFICINA
4.33428/422.- NORTEC NORTE TECNOLOGÍA, S.L. OFICINA
5.34492/422.- AGENCIA MARÍTIMA DAVIMAR, S.A. OFICINA
6.34727/422.- FRANCISCO IGLESIAS GARRIDO ALMACÉN (ACT.NON MOLESTA)
7.34273/422.- QUELVITRIZ, S.L. ENSINANZA
8.34263/422.- BANYEN THAI, S.L. ACTIVIDADE SANITARIA
9.26887/421.- HERMANAS CARMELITAS DEVOLUCIÓN AVAL
10.63997/421.- MARCOS ALONSO RODRÍGUEZ DEVOLUCIÓN AVAL
11.65190/421.- MANUEL ISIDRO MARTÍNEZ GIRÁLDEZ DEVOLUCIÓN AVAL
12.64981/421.- Mª CARMEN ORGE COSTAS E OUTRO DEVOLUCIÓN AVAL
13.65190/421.- VALERIANO DOMÍNGUEZ SOTO DEVOLUCIÓN AVAL
14.65929/421.- INVERSIONES BASMAR, S.A. DEVOLUCIÓN AVAL
15.66152/421.- VIGO URBAN, S.L. DEVOLUCIÓN AVAL
16.66194/421.- INVERSIONES VIMARSAN, S.L. DEVOLUCIÓN AVAL
17.66241/421.- IBERBOUZA, S.L. DEVOLUCIÓN AVAL
18.65667/421.- JUAN VICENTE GONZÁLEZ PÉREZ CAMBIO TITULARIDADE
19.65170/421.- CONSORCIO CASCO VELLO VIGO EDIFICIO
20.65504/421.- CONSORCIO CASCO VELLO VIGO EDIFICIO
21.51759/421.- Mª CARMEN GARCÍA COMESAÑA VIVENDA UNIFAMILIAR
22.64980/421.- DOLORES DAPONTE ROMERO VIVENDA UNIFAMILIAR
23.56949/421.- CONSELLERÍA EDUC.E ORDENAC.UNIV. REFORMA/AMPLIACIÓN
24.60234/421.- ERNESTO TRONCOSO RODRÍGUEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
25.63921/421.- RELIGIOSAS MARÍA INMACULADA REFORMA/AMPLIACIÓN
26.64581/421.- LORENZO FERNÁNDEZ MARIÑO MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
27.65072/421.- MANUEL DANIEL RODRÍGUEZ RIAL DERRIBO EDIFICACIÓN
28.65511/421.- MARCOS MÉNDEZ GARCÍA DERRIBO EDIFICACIÓN
29.34735/421.- EDUARDO CHAO S. COOP. PRIMEIRA OCUPACIÓN
30.54179/421.- Mª AMPARO AGUIAR CARBAJAL PRIMEIRA OCUPACIÓN
31.61063/421.- VALERIANO DOMÍNGUEZ SOTO PRIMEIRA OCUPACIÓN
32.61116/421.- CASADEVALL SALGADO PROM.INMOBIL. PRIMEIRA OCUPACIÓN
33.63734/421.- MARCOS ALONSO RODRÍGUEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
34.64373/421.- Mª CARMEN ORGE COSTAS E OUTRO PRIMEIRA OCUPACIÓN
35.64605/421.- MANUEL I.MARTÍNEZ GIRÁLDEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
36.65444/421.- DEHESA DE CABEZA RUBIA, S.L. PRIMEIRA OCUPACIÓN
37.61281/421.- ASOCIAC.DE PERSONAS SORDAS DE VIGO REFORMA COMERCIAL
38.62134/421.- NORTEC NORTE TECNOLOGÍA, S.L. REFORMA COMERCIAL
39.63629/421.- SEPALEMEME, S.L. REFORMA COMERCIAL
40.64477/421.- ARTE Y CERÁMICA DE GALICIA, S.L. REFORMA COMERCIAL
41.64572/421.- BANYEN THAI, S.L. REFORMA COMERCIAL
42.64619/421.- QUELVITRIZ, S.L. REFORMA COMERCIAL
43.65101/421.- AGENCIA MARÍTIMA DAVIMAR, S.A. REFORMA COMERCIAL
44.65547/421.- FRANCISCO IGLESIAL GARRIDO REFORMA COMERCIAL
45.56819/421.- CONSELLERÍA EDUC.E ORDENAC.UNIV. CAMBIO DE CUBERTA
46.59143/421.- Mª ÁNGELES ESTÉVEZ CABRAL CAMBIO DE CUBERTA
47.65554/421.- JOSÉ SAÁ GIRÁLDEZ CAMBIO DE CUBERTA
48.65975/421.- AREAL 142, COMUNIDADE PROPIETARIOS CAMBIO DE CUBERTA

DESESTIMADAS:
49. 65368/421.- SERGIO SANLES DOMÍNGUEZ OBRA MENOR
50. 56103/421.- SONIA CORREA CABALEIRO CAMBIO DE CUBERTA

CADUCIDADE:
51. 30559/422.- ÁNGELES MOLINA FIGUEROA VENDA POLO MIÚDO
52. 41814/421.- JOSÉ JOAQUÍN PARAMÉS VIDAL REFORMA/AMPLIACIÓN
53. 55555/421.- Mª FLORENTINA PAZO ALONSO REFORMA/AMPLIACIÓN
54. 54597/421.- MANUEL ROMERO EXPÓSITO MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
55. 55070/421.- ALFONSO FERREIRA SENRA MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
56. 55516/421.- ROGELIO PÉREZ CAMESELLE MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
57. 56570/421.- SANTIAGO DOMÍNGUEZ COSQUE MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
58. 55733/421.- COMPAÑÍA DE SEGUROS ADESLAS, S.A. RÓTULOS E VOLADIZOS
59. 56549/421.- EMILIO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ VARIOS
60. 55518/421.- ÁNGELES MOLINA FIGUEROA REFORMA COMERCIAL

RECTIFICACIÓN:
61. 33837/422.- EULEN, S.A. OFICINA
62. 63246/421.- EULEN, S.A. REFORMA COMERCIAL

DESESTIMENTO:
63. 29452/422.- COGARNOL, S.A. OFICINA
64. 56639/421.- ALFREDO GONZÁLEZ VÁZQUEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
65. 54696/421.- COGARNOL, S.A. REFORMA COMERCIAL

PRÓRROGA:
66. 61917/421.- Mª TERESA MAFE MENGUAL REFORMA/AMPLIACIÓN


EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

ESTIMADAS:
67.32593/422.- ROSA Mª ALBA ALGORA CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
68.34913/422.- JOSÉ MARTÍNEZ CONDINES CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
69.34924/422.- AVELIINA LOPO RODRÍGUEZ CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
70.34931/422.- JUAN J.RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
71.34935/422.- SANDRA BLANCO CAL CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
72.34946/422.- MªTERESA BARREIRO BARREIRO CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
73.29683/422.- JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ TALLER/FÁBRICA
74.31736/422.- VAL FRAGOSO, S.L. TALLER/FÁBRICA
75.33285/422.- PURIFICACIÓN REBOREDA PEREIRA ALIMENTACIÓN/CONXELADOS
76.33421/422.- DAVIANTI INT., S.L. VENDA POLO MIÚDO
77.33433/422.- DISLAS, S.L. VENDA POLO MIÚDO
78.33952/422.- CHAO IMPORT, S.L. VENDA POLO MIÚDO
79.33429/422.- PROMOEXPO 97, S.L. OFICINA
80.34376/422.- CEROPOSITIVO COMUNICACIÓN, S.L. OFICINA
81.31902/422.- MAVIVA, S.A. ALMACÉN (ACT.NON MOLESTA)
82.33968/422.- LAMBRIACA PRODUCCIONES, S.L. ENSINANZA
83.34402/422.- EXCONSA, S.L. GUINDASTRES
84.53813/421.- JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ REFORMA COMERCIAL
85.58160/421.- VAL FRAGOSO, S.L. REFORMA COMERCIAL
86.61782/421.- PURIFICACIÓN REBOREDA PEREIRA REFORMA COMERCIAL

DESESTIMADAS:
87. 28759/422.- OCIO OLÍVICO, S.L. CAFEBAR CON MÚSICA/DISCOTECA
88. 52103/421.- OCIO OLÍVICO, S.L. REFORMA COMERCIAL

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
89. 32931/422.- PESCA GROBA, S.L. ALIMENTACIÓN/CONXELADOS
90. 30158/422.- LAMINOR PLÁSTICOS, S.L. ALMACÉN (ACT.NON MOLESTA)
91. 34078/422.- INVOGA, S.A. CENTRO COMERCIAL
92. 33220/422.- PORTANET GRILL, S.L. BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE


9.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.

Vigo, 13 de marzo do 2009
A XERENTE

Julia Chamosa Martín