venres, 18 xaneiro 2013
Anuncio

Pechada ao tráfico a rúa CURRAS

venres, 18 xan 2013

Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de DE CANALIZACIÓN, a realizar pola empresa Gas Galicia Sdg Sa , estará pechada ao tráfico a rúa CURRAS (SAN XOAN POULO)(RUA) (VIGO) entre os números 22-102, con acceso exclusivo para garaxes, dende o lunes 21/01/2013 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana.<br />