xoves, 13 setembro 2012

Díaz compara os 34,01 días que tarda de media o Concello en pagar aos proveedores cos 71 días que demora a Deputación

xoves, 13 set 2012

Raquel Díaz explicou hoxe xoves que no segundo trimestre deste ano o Concello fixo 2.287 pagos por un total de 24,4 millóns de euros e nun prazo medio de 34,01 días, tal e como recollen os informes de Intervención e Tesourería. A concelleira animou a outras administracións , como a Deputación, que ten un periodo medio de pago de 71 días a ser máis "dilixentes" no pago a proveedores porque "estamos a falar de autónomos e pemes que dependen dos pagos das administracións".

Díaz compara los 34,01 días que tarda de promedio el Ayuntamiento en pagar a los proveedores con los 71 días que demora la Diputación

xoves, 13 set 2012

Raquel Díaz explicó hoy jueves que en el segundo trimestre de este año el Ayuntamiento hizo 2.287 pagos por un total de 24,4 millones de euros y en un plazo medio de 34,01 días, tal y como recogen los informes de Intervención y Tesorería. La concejala animó a otras administraciones, como la Diputación, que tiene un periodo medio de pago de 71 días a ser más "diligentes" en el pagado a proveedores porque "estamos hablando de autónomos y pymes que dependen de los pagados de las administraciones".