luns, 10 setembro 2012

O Pleno rexeita a decisión de impor aos traballadores públicos novas perdas de poder adquisitivo

luns, 10 set 2012

BNG e PSOE deron luz verde a unha moción na que se insta á Xunta de Goberno local buscar fórmulas, respectando sempre a lexislación vixente, para compensar a perda de poder adquistivo dos traballadores públicos municipais. No mesmo texto, defendido polos nacionalistas e co voto en contra do PP, manifestase o rexeitamento da Corporación ás medidas reguladas polo Real Decreto-lei, 20/2012 do 13 de xullo aprobado polo Goberno Central.

El Pleno rechaza la decisión de imponer a los trabajadores públicos nuevas pérdidas de poder adquisitivo

luns, 10 set 2012

BNG y PSOE dieron luz verde a una moción en la que se insta a la Junta de Gobierno local buscar fórmulas, respetando siempre la legislación vigente, para compensar la pérdida de poder adquistivo de los trabajadores públicos municipales. En el mismo texto, defendido por los nacionalistas y con el voto en contra del PP, manifestara el rechazo de la Corporación a las medidas reguladas por el Real Decreto-ley, 20/2012 del 13 de julio aprobado por el Gobierno Central.