venres, 3 febreiro 2012
Anuncio de Política de Benestar

Programa "Ximnasia para Persoas Maiores"

venres, 3 feb 2012

A Concellería de Política de Benestar abre o prazo de presentación de solicitudes para participar no programa de " Ximnasia para Persoas Maiores", destinado a personas con 65 anos o máis e que os seus ingresos sexan iguais ou inferiores ao SMI. O programa ten como obxectivo retardar o deterioro funcional e prevenir a dependencia na vida diaria.

Anuncio de Cultura e Festas

Inscrición de Concursos do Entroido 2012

venres, 3 feb 2012

A Concellería de Cultura e Festas abre o prazo de inscricion para os concursos de coplas, comparsas e disfraces do Entroido 2012. As bases e as solicitudes atopanse na oficina de Información do Concello e o prazo de presentación será desde o 3 ata o 11 de febreiro, ambos inclusive, a excepción do Concurso de Disfraces cuxa inscrición se fará directamente na praza de Compostela o día 21 de febreiro, de 17,00 a 18,00 hora.

Anuncio de Normalización Lingüística

Reparto gratuíto do libro de toponimia de Lavadores

venres, 3 feb 2012

Poden conseguir un exemplar deste libro, froito da colaboración da Universidade de Vigo e da Concellería de Normalización Lingüística, nas dependencias do Servizo de Normalización (1.ª planta da Casa do Concello) ou ben enviando un correo electrónico a ofi.normalizacion@vigo.org, indicando: o nome da persoa solicitante e os datos completos dun enderezo postal

Anuncio de Política de Bienestar

Programa "Gimnasia para Personas Mayores"

venres, 3 feb 2012

La Concejalía de Política de Bienestar abre el plazo de presentación de solicitudes para participar en el programa de " Gimnasia para Personas Mayores", destinado a personas con 65 años o más y que sus ingresos sean iguales o inferiores al SMI. El programa tiene como objetivo retardar el deterioro funcional y prevenir la dependencia en la vida diaria.

Anuncio de Cultura y Fiestas

Inscripción de Concursos del Carnaval 2012

venres, 3 feb 2012

La Concejalía de Cultura y Fiestas abre el plazo de inscripción para los concursos de coplas, comparsas y disfraces del Carnaval 2012. Las bases y las solicitudes se encuentran en la oficina de Información del Ayuntamiento y el plazo de presentación será desde el 3 hasta el 11 de febrero, ambos inclusive, la excepción del Concurso de Disfraces cuya inscripción se hará directamente en la plaza de Compostela el día 21 de febrero, de 17,00 a 18,00 hora.

Anuncio de Normalización Lingüística

Reparto gratuito del libro de toponimia de Lavadores

venres, 3 feb 2012

Pueden conseguir un ejemplar de este libro, fruto de la colaboración de la Universidad de Vigo y de la Concejalía de Normalización Lingüística, en las dependencias del Servicio de Normalización (1.ª planta de la Casa del Ayuntamiento) o bien enviando un correo electrónico a ofi.normalizacion@vigo.org, indicando: el nombre de la persona solicitante y los datos completos de una dirección postal