martes, 31 xaneiro 2012

O Concello ultima un plan de eficiencia enerxética baseado na eólica, a solar e a xeotermia

O concelleiro de Fomento, David Regades, presentou este martes as liñas principais do plan de eficiencia enerxética para o mandato actual, baseado na biomasa, na instalación de paneis fotovoltaicos, minixeradores eléctricos e dispostivos xeotérmicos en distintos puntos da cidade. As obras para a instalación dos minixeradores en Samil, Beade e no Parque Tecnolóxico están xa en marcha.

El Ayuntamiento ultima un plan de eficiencia energética basado en la eólica, la solar y la geotermia

martes, 31 xan 2012

El concejal de Fomento, David Regáis, presentó este martes las líneas principales del plan de eficiencia energética para el mandato actual, basado en la biomasa, en la instalación de paneles fotovoltaicos, minigeneradores eléctricos y dispostivos geotérmicos en distintos puntos de la ciudad. Las obras para la instalación de los minigeneradores en Samil, Beade y en el Parque Tecnológico están ya en marcha.