Escoitar
Anuncio de Política de Benestar

Programa "Ximnasia para Persoas Maiores"

A Concellería de Política de Benestar abre o prazo de presentación de solicitudes para participar no programa de " Ximnasia para Persoas Maiores", destinado a personas con 65 anos o máis e que os seus ingresos sexan iguais ou inferiores ao SMI. O programa ten como obxectivo retardar o deterioro funcional e prevenir a dependencia na vida diaria.

venres, 3 feb 2012
1328267314ginmayores.jpg
A actividade gratuíta vai dirixida a :
- Persoas empadroadas que teñan 65 anos ou mais e que non padezan ningunha enfermidade ou patoloxía incompatible coa actividade (achegar xustificante médico)
- Non superar 642,00€ de ingresos netos por persoa e mes.

As solicitudes presentaranse ata o 17 de febreiro, no Rexistro do Concello, acompañada de:
- Fotocopia do DNI
- Fotocopia dos ingresos mensuais
Descargar todas as imaxes