xoves, 24 febreiro 2005

A Xerencia de Urbanismo propón anular o convenio de cesión duns terreos afectados polo vial entre a avenida de Madrid e a de Castrelos

xoves, 24 feb 2005

O Consello da Xerencia de Urbanismo propúxolle ao Pleno do Concello a declaración da nulidade do acordo plenario de 27 de novembro de 1992 sobre a cesión para vial de circunvalación concluído con "Miraflores Vigo, S.A.". Tamén se aprobou, entre outras medidas, levar á Xunta de Goberno Local a decisión de constituír a Xunta de Compensación do Plan Parcial Gandariña 2.