Escoitar

Plan de humanización do contorno de Sanjurjo Badía

A alcaldesa Corina Porro ven de presentar o proxecto de actuacións dirixidas á mellora e humanización de diversas rúas e espazos urbanos da contorno da rúa Sanjurjo Badía, no barrio de Teis, unha zona cun comercio activo e unha poboación de aproximadamente 16.000 habitantes.

venres, 30 mar 2007
A actuación que se propón busca a revitalización social do espazo público, a ordenación da circulación rodada priorizando o tráfico peatonal e a reorganización da sección transversal das rúas, gañando espazos para os cidadáns. Será unha actuación similar á que se está executando en Travesía de Vigo, na que se renovará o pavimento, o mobiliario e os servizos urbanos (saneamento, abastecemento e rede separativa de pluviais, instalación de contenedores subterráneos e colocación de árbores).

Con este proxecto actuarase sobre unha superficie de 57.000 metros cadrados, no espazo comprendido entre as rúas Sanjurjo Badía, Julián Estévez, Avenida de Guixar, Santa Tecla, Camiño Maceiras, Pedro Alvarado e Doutor Corbal. Trátase, xa que logo, dun importante sector de Guixar, a AP-9 e o monte da Guía, que se desenvolve entre García Barbón e a rúa Bos Aires, en preto de 1.200 metros de lonxitude e sobre un ancho medio de 280 metros.

As rúas que se inclúen no plan son 12:

-Sanjurjo Badía, Julián Estévez, Avenida de Guixar, Santa Tecla, Camiño Maceiras, Pedro Alvarado, Doutor Corbal, Foxos, Devesa de Santa Tecla, Purificación Saavedra, Enrique Lorenzo e Alonso Ojea.

A actuación priorizará o tráfico peatonal e mellorará a circulación rodada en todo o espazo. Así, confórmanse viales de sentido único para mellorar a circulación na contorna, creando conexións transversales para manter a accesibilidad na zona. Sanjurjo Badía presentará circulación sentido cara a Bos Aires, con Julián Estévez e Avenida de Guixar con circulación cara ao centro de Vigo. En xeral, o viario confórmase cun carril de circulación con banda lateral para aparcamiento, carga e descarga ou parada de autobús.

As rúas se humanizarán con materiais de calidade, seguindo o modelo de Travesía de Vigo, con elementos de granito. Ampliarase o espazo de uso público (beirarrúas, arbolado: plantaranse 1.025 unidades), renovarase o saneamiento e o abastecemento en todo o ámbito, así como os puntos de luz (colócanse 500 luminarias), e instalaranse 37 illas ecolóxicas subterráneas que minimizan o impacto ambiental.

A superficie destinada a beirarrúas será duns 25.000 metros cadrados, a calzada ocupará 20.000 metros cadrados e 12.000 o espazo dedicado a aparcamiento.

O orzamento destinado a esta actuación é de 8.762.334 euros e o prazo de execución é de 10 meses.

Na valoración económica non se inclúe o custo de urbanización de Pedro Alvarado e Camiño Maceiras, xa que son dúas rúas en execución actualmente, cun orzamento por contrata de 2.732.228,16 euros.