Escoitar
Anuncio Recadación Voluntaria

Domiciliacións-Imposto vehículos de tracción mecánica <br />

<br />

venres, 25 feb 2005
De acordo co art. 36.3 da Ordenanza Fiscal xeral deste Concello, establécese a data límite para admisión de solicitudes de altas, modificacións e baixas de domiciliacións do imposto de vehiculos de tracción mecánica do 2005, ata o 28 de febreiro do presente ano.