Escoitar

A nova oferta de emprego público supera os 100 postos de traballo

luns, 3 mar 2003
O concelleiro de Persoal, Henrique Vieitez, explicou que a nova convocatoria de emprego público oferta 74 prazas en quenda libre e 32 de promoción interna. ”Trátase da meirande oferta nos últimos 12 anos coa introducción de elementos obxectivos de valoración das probas”, explicou Vieitez.

Incorporaranse elementos de valoración obxectivos na contabilización do tempo para evitar erros humanos e introduciranse parámetros de discriminación positiva nas probas de bombeiros e extinción de incendios e salvamento, ademais dos específicos da Policía local. No caso de que unha muller supere o baremo nas probas de capacidade física puntúase cun 20% a maiores na clasificación.

A esta convocatoria hai que engadir a creación de 70 novos postos do Plan Municipal de Emprego cada ano que benefician aos máis desfavorecidos. Este Goberno municipal creou 86 prazas de Policía local fronte ás 18 da anterior corporación.

Oferta de emprego público

-1 técnico de administración xeral
-2 administrativo de administración xeral (interna)
-7 auxiliares de administración xeral
-12 auxiliares de servicios internos (interna)
-4 subalternos
-1 técnico de prevención de riscos laborais
-3 diplomados de traballo social
-1 enxeñeiro técnico industrial
-1 enxeñeiro técnico de montes
-1 enxeñeiro técnico de obras públicas
-1 técnico medio de laboratorio
-1 monitor de educación física
-1 delineante
-30 policías locais
-1 oficial de extinción de incendios (interna)
-3 bombeiros
-5 conductores de bombeiros
-14 auxiliares de servicios internos (interna)
-1 oficial mecánico
-1 oficial xardineiro
-1 oficial xardineiro (interna)
-1 oficial conductor
-1 oficial conductor (interna)
-1 oficial desinfector (interna)
-1 oficial albanel
-1 oficial sepultureiro
-8 axudantes de oficios
-1 operario peón