Escoitar

TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO VIVENDA EXACCIÓNS UNIFICADAS INDUSTRIAIS<br />

De acordo co art. 39.1.b da Ordenanza fiscal xeral deste Concello, establécese a data límite para admisión de solicitudes de altas, modificacións e baixas de domiciliacións das taxas pola recollida do lixo nas vivendas e Exaccións unificadas industriais do ano 2013 ata o 15 de maio do presente ano.

venres, 10 mai 2013