Escoitar
Anuncio

Programa municipal de Escolas Deportivas 2012/2013

Ábrese o prazo para a presentación dos proxectos docentes do programa municipal de escolas deportivas para todas aquelas entidades deportivas que están a desenvolver dito programa durante o actual curso, nas modalidades existentes.Así mesmo, tamén poden presentar proxectos docentes, aquelas entidades deportivas que o desexen incorporarse o programa.<br />

venres, 25 mai 2012
1337862662imd.vigo.jpg
O prazo de presentación de solicitudes é dende o 16 de Maio ata o 15 de Xuño.

As solicitudes deberanse presentarse no rexistro do Instituto Municipal dos deportes.

Os requesitos para presentar os proxectos docentes son os seguintes:

-Memoria descriptiva do proxecto de escola na modalidade deportiva que se pretende desenvolver. O proxecto contará cos seguintes apartados.
o Obxectivos a desenvolver na escola deportiva.
o Especificación dos contidos a desenvolver ó longo do curso
o Modelos de ensinanza aprendizaxe que se empregarán.
o Métodos de avaliación dos contidos. Avaliación inicial, contínua e final.
o Instalacións nas que pretenden desenvolver as súas actividades, sexan públicas ou privadas.
o Medios materiais dos que disponen (material docente).
o Personal titulado que desenvolverá o programa docente, e que asina o proxecto docente (entrenador titulado, diplomado en Educación Física ou licenciado en Ciencias da Actividade Física)
o Coordinador da entidade para a relación con IMD.
o Número de alumnos ós que está disposto a impartir a mencionada escola.

- Outros datos
o Datos fiscais
o Si é a primeira vez que se presenta os estatutos da constitución da mesma.
o Datos do representante legal.
o Certificado bancario do Nº de conta.

Para mais información poden chamar ós teléfonos 986-235901 ou 986-810154.
Descargar todas as imaxes