Escoitar
ANUNCIO DA XERENCIA DE URBANISMO

Convocatoria pública de solicitudes de axudas para a fase 12 do Casco Vello e fase 7 do barrio histórico de Bouzas, programa de rehabilitación de edificios e vivendas de Vigo

Aprobada a Ordenanza municipal para a regulación das axudas á rehabilitación de edificios e vivendas na Área de rehabilitación do Casco vello e na Área de rehabilitación do Barrio histórico de Bouzas e publicada nº BOP nº185 de 24.09.2010, e asinados os convenios correspondentes se procede a convocatoria pública das solicitudes de axudas:<br />

venres, 9 set 2011
1.- O prazo oficial de para a presentación da documentación de solicitudes de axuda remata o 28 de outubro de 2011 as 13:00 horas na Oficina de rehabilitación.
2.- As solicitudes poderán ser formuladas por as persoas propietarias, inquilinas o usufructuarias das vivendas mediante a súa presentación na Oficina de rehabilitación.
3.- Para calquera información poden comunicarse coa Oficina de rehabilitación no teléfono 986 442560 ou no correo electrónico urb.rehabilitación@vigo,org