Escoitar
AnNUNCIO DE MOBILIDADE, TRANSPORTES E SEGURIDADE<br />

Rúas pechadas con motivo da procesión do Cristo da Victoria o domingo 7 de agosto

Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor da procesión do Santisimo Cristo da Victoria, a<br /> realizar este domingo 07/08/2011 estarán pechadas ao tráfico as rúas afectadas pola devandita procesión entre as 16:00 h e as 23:00 horas do domingo.

venres, 5 ago 2011
O percorrido da procesión será o seguinte: Colexiata, Real, Ribeira do Berbés, Cánovas del Castillo,
Montero Rios, Concepción Arenal, Colón, Policarpo Sanz, Porta do Sol, Praza Constitución e Triunfo.

Mentres dure a procesión pecharase ao tráfico a rúa República Arxentina treito entre Urzaiz e García
Barbón, con acceso exclusivo a Servizo Público, regulado pola Policía local.

Comunícase aos titulares dos establecementos de hostelería que o vindeiro 07 de agosto de 2011, por
mor da procesión do Santisimo Cristo da Victoria NON se permitirá instalar terrazas de cafetería no
horario entre as 15 horas e até a finalización da procesión nas rúas: Colexiata, Real, Ribeira do Berbés, Cánovas del Castillo, Montero Rios, Concepción Arenal, Colón, Policarpo Sanz, Porta do Sol, Praza Constitución e Triunfo.

Solicitase a máxima colaboración cidadá.