Escoitar
Mobilidade, Seguridade e Transportes

Renovación de autorizacións de venda ambulante no mercadillo de baixada a fonte ano 2011

venres, 3 xuñ 2011
RENOVACIÓN AUTORIZACIÓNS VENDA AMBULANTE NO MERCADILLO DE BAIXADA A FONTE ANO 2011

Con motivo do inicio da época estival e para actualizar as autorizacións de ocupación dos postos de venda ambulante existentes na Baixada á Fonte, infórmaselles ás persoas con autorización durante o ano 2010 que para a renovación das mesmas deberán presentar a seguinte documentación:

Orixinal do DNI ou do permiso de residencia e traballo.
Orixinal da autorización do ano pasado.
Vida Laboral
Xustificante de empadroamento (comprobase na oficina de Seguridade).
2 Fotos tamaño carné.

A solicitude de renovación xunto coa documentación requerida deberá presentarse dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio, ata ó 17 de xuño no Rexistro Xeral sito na planta baixa da Casa Consistorial.
RENOVACIÓN AUTORIZACIÓNS VENDA AMBULANTE NO MERCADILLO DE SAMIL ANO 2011

Con motivo do inicio da época estival e para actualizar as autorizacións de ocupación dos postos de venda ambulante existentes en Samil, infórmaselles ás persoas con autorización durante o ano 2010 que para a renovación das mesmas deberán presentar a seguinte documentación:

Orixinal do DNI ou do permiso de residencia e traballo.
Orixinal da autorización do ano pasado.
Vida Laboral
Xustificante de empadroamento (comprobase na oficina de Seguridade).
2 Fotos tamaño carné.


A solicitude de renovación xunto coa documentación requerida deberá presentarse dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio, ata ó 17 de xuño no Rexistro Xeral sito na planta baixa da Casa Consistorial.