Escoitar
Xerencia de Urbanismo

Información pública do proxecto de acondicionamiento da Xunqueira do Río Lagares 2ª faxe de Vigo

<br />

venres, 6 mai 2011
Proxectándose a execución das obras de referencia, según proxecto suscrito polo Servicio de proxectos e obras de Pontevedra, faise público por medio deste anuncio que a mencionada documentación está a disposición de cantos queiran examinala e presentar, en consecuencia, as alegacións que estimen pertinentes o seu dereito, dentro do plazo de vinte (20) días contados a partir da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, indicando que, a tal fin, o citado proxecto estará a súa disposición nas dependencias do Servicio de Proxectos e Obras de Pontevedra (r/ San José, 6 – 36071 Pontevedra) en horas de oficina, así como nas dependencias do Concello de Vigo.