Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 24 xuñ 2009
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1.ACTA ANTERIOR. (18.06.09).

DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2.SOLICITUDE DE ENCOMENDA DE XESTIÓN E TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A EXECUCIÓN E EXPLOTACIÓN DA TOTALIDADE DO SUBSOLO CUN APARCAMENTO NO ÁMBITO DE POLÍGONO 6 DO PERI DE BOUZAS. EXPTE 7/403.

3.SOLICITUDE AO MINISTERIO DE FOMENTO DE CESIÓN DE TRAMO DA A-55 AO SEU PASO POLO TERMO MUNICIPAL DE VIGO. EXPTE 63/403.

4.CONSTITUCIÓN DA ENTIDADE URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN "PERI UA-3 CASÁS"-SAN ANDRÉS DE COMESAÑA. EXPTE 4707/401.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

5.EXPEDIENTE DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a)EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA NO CAMIÑO SEÑA Nº 13. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 9703/423.

b)EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA NA RÚA TOXAL Nº 23. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 11168/423.

c)EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA NA AVDA CASTRELOS Nº 230. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 11706/423.

d)EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA NA RÚA GONDARISCO-FRONTE AO NÚMERO 30. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 12742/423.

e) EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA NA RÚA CASTAÑAL Nº 16-TEIS. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 12935/423.

f)EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA NO CAMIÑO RIOBOO Nº 30. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 12459/423.

g)EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA NA RÚA SEVERINO COBAS Nº 326 . DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 11003/423.

h)EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA NA RÚA PAZ PARDO Nº 65. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 13448/423.


6.APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDA PARA REHABILITACIÓN:

a)INMOBLE NA PRAZA DE URZAIZ Nº 10-3º. EXPTE 416/431.

7.NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO DE CATRO ARQUITECTOS. EXPTE 3828/407.

8.NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO DE TRES TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN XERAL. EXPTE 3812/407.

9.NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO DE TRES ADMINISTRATIVOS. EXPTE 3830/407.

10.NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO DE CATRO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. EXPTE


11.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTE DE LICENZA DE OBRAS:

1. 3/420.-CENTRO DE FISIOTERAPIA SAN SIMON C.B. RECTIFICACIÓN

EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

ESTIMADAS:

2. 34673/422.- KIABI ESPAÑA KSCE VENDA POLO MIUDO
3.65525/421.- KIABI ESPAÑA KSCE REFORMA COMERCIAL
4. 34816/422.-PORTICO S.A. VENDA POLO MIUDO
5. 65757/421.- PORTICO S.A. REFORMA COMERCIAL
6. 34877/422.- MERCAL CALZADO S.L. VENDA POLO MIUDO
7. 65981/421 MERCAL CALZADO S.L. REFORMA COMERCIAL

REMISIÓN A MEDIO AMBIENTE:

8. 34464/422. BOULANGERE ESPAÑA S.L. VENDA POLO MIUDO

12.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:

ESTIMADAS:
1.65446/421.- JOSE MANUEL PRADO FERNANDEZ DEVOLUCIÓN DE AVAL
2.66773/421.- JESUS MOLANES GARRIDO DEVOLUCIÓN DE AVAL
3.65469/421.- JESUS MOLANES GARRIDO CAMBIO DE TITULARIDADE
4.11260/421.- JAIME FERNANDEZ PENA EDIFICIO
5.62754/421.- VICTORIANO VELOSO MOREDA VIVENDA UNIFAMILIAR
6.66905/421.- GALARIA REFORMA/AMPLIACIÓN
7.66440/421.- LOSADA LAMELAS JOSE MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
8.66766/421.- CONSORCIO ZONA FRANCA DERRUBA
9.66876/421.- JESUS CAMESELLE FERNANDEZ DERRUBA
10.66877/421.- JESUS CAMESELLE FERNANDEZ DERRUBA
11.62219/421.- REFOLQUIN SL PRIMEIRA OCUPACIÓN
12.66506/421.- M. CARMEN COLLAZO VAZQUEZ CAMBIO DE CUBERTA
13.66665/421.- CONSTRUCCIONES ANDRES CARPINTERO, S.L. CAMBIO DE CUBERTA
14.66778/421.- IMPERMEBA, S.L. CAMBIO DE CUBERTA
15.65967/421.- RUBEN GUISANDE ALONSO PARCELACIÓN

DESESTIMADAS:
16.66107/421.- ALEXANDRE BASTERO ROMAN VIVENDA UNIFAMILIAR
17.50192/421.- SANTIAGO DOMINGUEZ RIVAS PRIMEIRA OCUPACIÓN

RECTIFICACIÓN:
18.50192/421.- SANTIAGO DOMINGUEZ RIVAS PRIMEIRA OCUPACIÓN

DESESTIMENTO:
19.66878/421.- JESUS CAMESELLE FERNANDEZ CAMBIO DE CUBERTA
20.66879/421.- JESUS CAMESELLE FERNANDEZ CAMBIO DE CUBERTA

EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

ESTIMADAS:
21.35244/422.- GAME STORES IBERIA SL CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
22.31316/422.- SUCESORES DE WALDO RIVA SL ALIMENTACIÓN/CONXELADOS
23.28930/422.- VIDENTAL BARBON S.L. ACTIVIDADE SANITARIA
24.32912/422.- MARIA DEL ALMA VIGO MEXICO 2007 SL BAR/CAFÉ/RESTAURANTE
25.32918/422.- AMOFRE SL BAR/CAFÉ BAR/RESTAURANTE
26.56360/421.- VIDENTAL BARBON S.L. REFORMA COMERCIAL
27.56987/421.- SUCESORES DE WALDO RIVA SL E OUTROS REFORMA COMERCIAL
28.59230/421.- SUCESORES DE WALDO RIVA SL REFORMA COMERCIAL
29.60862/421.- MARIA DEL ALMA VIGO MEXICO 2007 SL REFORMA COMERCIAL
30.60871/421.- AMOFRE SL REFORMA COMERCIAL

REMISIÓN A MEDIO AMBIENTE:
31.33551/422.- ASIENTOS DE GALICIA, S.L. TALLER/FÁRBRICA
32.18363/422.- WENSHU TUNG BAR/CAFÉ BAR RESTAURANTE


13.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 22 de xuño do 2009
A XERENTE DE URBANISMO