xoves, 11 maio 2006
A Comisión das vivendas de Barreiro decidiu a relación de propietarios que ocuparán 100 vivendas

O Plan Xeral dá outro paso máis cara á súa aprobación provisional

O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) deu hoxe xoves máis un paso no camiño que conduce á súa aprobación provisional, ao recibir o visto bo da Xunta de Goberno Local. O seguinte paso será o debate sobre o documento no Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, o próximo luns día 15.

El Plan General da otro paso más hacia su aprobación provisional

xoves, 11 mai 2006

El Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) dio hoy jueves un paso más en el camino que conduce a su aprobación provisional, al recibir el visto bueno de la Junta de Gobierno Local. El siguiente paso será el debate sobre el documento en el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el próximo lunes día 15.