mércores, 16 marzo 2005

Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 16 mar 2005

O Consello da Xerencia de Urbanismo reúnese para tratar entre outros a aprobación definitiva do proxecto de urbanización da U.A. Montecelo Alto, o recoñecemento do dereito de reversión de terreos en Baixada a Ríos-Teis e o nomeamento de tres auxiliares administrativos.