xoves, 23 decembro 2004

Pleno do Concello

xoves, 23 dec 2004

Convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión ORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE horas do día 27 DE DECEMBRO, para resolve-los asuntos da devandita relación.<br />

Xunta de Goberno Local

xoves, 23 dec 2004

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 27 de novembro de 2004, quince minutos despois do remate do Consello da Xerencia convocado para o mesmo día en 1ª convocatoria e trinta minutos despois en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 23 dec 2004

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión extraordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 27 de decembro de 2004, quince minutos despois de que remate a sesión do Pleno do Concello que terá lugar ese mesmo día, e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.