Escoitar
Anuncio Recadación Voluntaria

Calendario fiscal para os tributos de cobro periódico do 2005

<br />

venres, 11 mar 2005
Comunícase o calendario fiscal para os tributos de cobro periódico e notificación colectiva do presente exercicio impositivo pertencente ao ano 2005

Imposto vehículos tracción mecánica Inicio: 31 de marzo
Fin: 31 de maio

Imposto Taxa recollida do lixo Inicio: 1 de xuño
Fin: 1 de agosto

Imposto Exaccións unificadas industriais Inicio: 1 de xuño
Fin: 1 de agosto

Imposto sobre bens inmobles Inicio:1 de setembro
Fin: 2 de novembro

Imposto actividades económicas Inicio: 1 de setembro
Fin: 2 de novembro