Escoitar

CONVOCATORIA PARA A ADXUDICACION DE PRAZAS PARA A PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA DE INMERSIÓN EN LINGUA INGLESA ANO 2012

A Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria do 16 de abril de 2012 aprobou as "Bases e Convocatoria para a adxudicación de prazas para a participación no programa de inmersión en língua inglesa" VIGO EN INGLÉS, para o ano 2012.

venres, 20 abr 2012
Solicitude: Poderán participar no programa o alumnado que esté a cursar 3º da ESO nun centro educativo sostido con fondos públicos de Vigo.
Prazos: período de solicitude do 23 de abril ao 11 de maio de 2012
Os impresos de solicitude e anexos facilitaránse en:

- Oficina Programa Vigo en Inglés ( Concello de Vigo, Praza do Rei nº 1, Servizo de Educación, Planta 11ª- 36202))
- Web: www.vigoeningles.org
- E-mail: vigoeningles@vigo.org

A solicitude xunto a documentación requerida deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello deVigo (Praza do Rei nº 1, 36202)

Para formular calquera consulta debe dirixirse a:
- Oficina Programa Vigo en Inglés ( Concello de Vigo, Praza do Rei nº 1, Servizo de Educación, Planta 11ª- 36202)
- Teléfonos: 986 810181
- Fax: 986 221726