Escoitar
ANUNCIO DE MOBILIDADE, TRANSPORTES E SEGURIDADE<br /> <br />

Peche ao tráfico na praza da Princesa, rúa Areal e primeira travesía Espiñeiro

venres, 23 set 2011
Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor do montaxe dun guindastre torre, a realizar pola empresa ACTIVIDADES CONSTRUCCIONES Y VOLADURAS, estará pechada ao tráfico a PRAZA DA PRINCESA, dende o DOMINGO 25 de setembro de 2011 ás 07:00 horas e por un período aproximado dun día.

Rúa Areal

Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor das obras de fresado e asfaltado, a realizar pola empresa DRAGADOS, estará pechada ao tráfico a rúa AREAL, treito entre República Arxentina e Pontevedra, con acceso exclusivo para garaxes, dende o martes 27 de setembro de 2011 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana.

Os desvios, debidamente sinalizados, establécense polas rúas: Oporto, Rosalía de Castro e Isaac Peral. Mentres duren as obras establécese sentido único na rúa Areal, treito entre Isaac Peral e Concepción Arenal, cara a Concepción Arenal.

Primeira Travesía Espiñeiro

Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor das obras da nova canalización de abastecemento ao Morrazo, a realizar pola empresa UTE MORRAZO EXCOVER BARDERA, estará pechada a rúa 1ª TRAVESIA ESPIÑEIRO, con acceso exclusivo para garaxes, dende o mércores 28 de setembro de 2011 ás 10:00 horas e por un período aproximado de tres semanas.

O acceso ás empresas e porto deportivo será en dobre sentido polo paseo da Lagoa con regulación semafórica.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.