xoves, 5 febreiro 2009

As prazas libres da zona azul duplicaronse no segundo semestre de 2008 e as infracións reducíronse á metade<br />

O concelleiro de Mobilidade, Transporte e Seguridade, Xulio Calviño, presentou este xoves o balance da zona azul desde xullo, cando se comezaron a facer efectivas todas as sancións. No segundo semestre de 2008, as prazas libres pasaron dun 9% a un 18% e as sancións reducironse de media nun 50%; un balance "moi satisfactorio" para Calviño que demostra que "está a funcionar o sistema" de rotación na XER.

Santi Domínguez salienta na súa visita a Alento o importante labor que desenvolven estas entidades

xoves, 5 feb 2009

O tenente de alcalde, Santi Domínguez, e a concelleira de Benestar Social, María Méndez, visitaron hoxe as instalación de Alento, Asociación de Dano Cerebral, para coñecer de primeira man o traballado que desenvolven e coñecer cales son as súas necesidades. O tenente de alcalde salientou o importante labor que estas entidades realizan na nosa sociedade e amosou a súa disposición a intensificar os cauces de colaboración e axuda que xa se manteñen desde Benestar Social.

Anuncio de Mobilidade e Seguridade

Reduccion de carrís na rúa Coruña pola obras de humanización

xoves, 5 feb 2009

Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor das obras de humanización, a realizar pola empresa MOVEXVIAL, reduciranse o número de carrís da rúa Coruña, manténdose o acceso aos garaxes de ámbas marxes, dende o venres 06 de febreiro de 2009 ás 11:00 horas e por un período aproximado de catro meses.

Las plazas libres de la zona azul se duplicaron en el segundo semestre de 2008 y las infraciones se redujeron a la mitad<br />

xoves, 5 feb 2009

El concejal de Movilidad, Transporte y Seguridad, Julio Calviño, presentó este jueves el balance de la zona azul desde julio, cuando se comenzaron a hacer efectivas todas las sanciones. En el segundo semestre de 2008, las plazas libres pasaron de un 9% a un 18% y las sanciones se redujeron de promedio en un 50%; un balance "muy satisfactorio" para Calviño que demuestra que "funciona el sistema" de rotación en la XER.

Santi Domínguez destaca en su visita a Alento la importante labor que desarrollan estas entidades

xoves, 5 feb 2009

El teniente de alcalde, Santi Domínguez, y la concejala de Bienestar Social, María Méndez, visitaron hoy las instalación de Aliento, Asociación de Daño Cerebral, para conocer de buena tinta el trabajo que desarrollan y conocer cuales son sus necesidades. El teniente de alcalde destacó la importante labor que estas entidades realizan en nuestra sociedad y mostró su disposición a intensificar los cauces de colaboración y ayuda que ya se mantienen desde Bienestar Social.

Anuncio de Movilidad y Seguridad

Reduccion de carriles en la calle Coruña por las obras de humanización

xoves, 5 feb 2009

Se pone en conocimiento del público en general que por mor de las obras de humanización, a realizar por la empresa MOVEXVIAL, se reducirán el número de carriles de la calle Coruña, manteniéndose el acceso a los garajes de ambos márgenes, desde el viernes 06 de febrero de 2009 a las 11:00 horas y por un período aproximado de cuatro meses.