mércores, 13 xuño 2007

A Concellería de Cultura patrocina con 8.000 euros a Feira do Libro de Vigo

mércores, 13 xuñ 2007

A Concellería de Cultura patrocinará cunha achega de 8.000 euros a Feira do Libro Novo de Vigo, que terá lugar na Praza de Compostela do 29 de xuño ao 6 de xullo. Esta cantidade, 2.000 euros máis que en 2006, destinarase á inserción de publicidade da Concellería nas casetas e no material de difusión das actividades da Feira.

Bando de Mobilidade e Seguridade

Normas para as fogueiras da noite de San Xoán

mércores, 13 xuñ 2007

As persoas, organizacións ou comunidades que desexan facer unha fogueira e aínda non dispoñan da correspondente autorización deberán solicitala no Rexistro Xeral deste Concello, con cando menos 5 días hábiles de antelación ao evento; terán que sinalar o lugar elixido así como o nome, enderezo, teléfono e DNI dos/as responsables das organizacións ou comunidades.

La Concejalía de Cultura patrocina con 8.000 euros la Feria del Libro de Vigo

mércores, 13 xuñ 2007

La Concejalía de Cultura patrocinará con una aportación de 8.000 euros la Feria del Libro Nuevo de Vigo, que tendrá lugar en la Plaza de Compostela del 29 de junio al 6 de julio. Esta cantidad, 2.000 euros más que en 2006, se destinará a la inserción de publicidad de la Concejalía en las casetas y en el material de difusión de las actividades de la Feria.