Escoitar

O Concello realizará obras de supresión de barreiras arquitectónicas

A Xunta de Goberno Local adxudicou o concurso para execución das obras de supresión de barreiras arquitectónicas á empresa Sercoysa Proxectos e Obras S.A, por un importe de 113.016 euros que contempla a adaptación dos pasos de peatóns á Lei de Accesibilidade e Supresión de Barreiras na Comunidade Autonoma de Galicia.

luns, 24 xul 2006

As obras consisten na adaptación das beirarrúas á normativa de eliminación de barreiras arquitectónicas nos pasos de peóns, a fin de deixar a un mesmo nivel a aceira co pavimento dá calzada, aumentando ou nivel da beirarrúa en forma de rampa, que non deberá superar ou 10% da pendente.

A Xunta de Goberno aprobou o proxecto de convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller e o Concello de Vigo para a prestación integral do servizo de información ás mulleres na cidade de Vigo, así como a promoción da igualdade das mulleres e dos homes, a través do Centro de Información Municipal dependente do Concello.

Entre os propósitos que se marca o convenio figuran proporcionar asesoramento xurídico e psicolóxico, facilitar información sobre recursos específicos para mulleres, colaborar na asistencia integral ás víctimas de violencia de xénero e desenvolver actividades que teñan como obxectivos prioritarios a promoción da igualdade entre mulleres e homes.