Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 19 xul 2006
O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo celebrará unha sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 20 de xullo de 2006, ás 9:30 horas en primeira convocatoria, e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da seguinte

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (29.06.06).

DEBATE SOBRE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. PROXECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS NA "UNP4" do PERI IV-01 SAN ROQUE. APROBACIÓN DEFINITIVA. EXPTE 4636/401.

3. SOLICITUDE DE REVERSIÓN DE TERREOS CEDIDOS PARA AMPLIACIÓN DE VIAL EN VERDEAL (CORUXO). EXPTE 4688/401.

4. SOLICITUDE DE REVERSIÓN DE TERREOS CEDIDOS PARA EXECUCIÓN DE VIAL EN TOMAS A. ALONSO. EXPTE 16879/240.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO:

5. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIONS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACION DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 30363/422.- JOSE MANUEL CONDE FERNANDEZ
2. 31072/422.- INTERIORISMO CARPANEL SL
3. 31079/422.- DAYADAY, S.L.
4. 31143/422.- TOUS JOYEROS VIGO SL
5. 56821/421.- JOSE RAMON ALONSO UCHA
6. 56942/421.- BERA S.L.
7. 56997/421.- PLANISEGUR S.L.
8. 55033/421.- DELMIRO ALVAREZ FERNANDEZ
9. 55333/421.- SERAFIN BESTUE LANAU
10. 56439/421.- SEPHORA
11. 55928/421.- ANTONIO OITABEN COMESAÑA
12. 56187/421.- ARYERIP S.L.
13. 51941/421.- FELICIDAD BOSCHETTI TINEO
14. 55130/421.- JOSE MANUEL CONDE FERNANDEZ
15. 56452/421.- INTERIORISMO CARPANEL SL
16. 56468/421.- DAYADAY, S.L.
17. 56591/421.- TOUS JOYEROS VIGO SL
18. 47010/421.- DIRECCION GRAL DE TRAFICO. JEFATURA PROVINCIAL
19. 54714/421.- JULIO ABALDE GONZALEZ
20. 29636/422.- JOSE RAMON E OUTR FERNANDEZ GROBA
21. 30144/422.- LORENA FERNANDEZ GALLARDO
22. 30528/422.- ALBERTO PEREIRO COMESAÑA
23. 30660/422.- AULA ESTUDIO FORMACION PRACTICA, SL EN C
24. 31124/422.- JOSE DOMINGUEZ DOMINGUEZ

6. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS