Escoitar

Discurso do alcalde de Vigo na celebración do Día da Constitución

martes, 7 dec 2010
1291729912constitucion.JPG
Celebración Día Constitución 2010

D. Alfonso Villagómez Cebrián Maxistrado do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Autor do bando
Concelleiras /os

Autoridades

Miñas donas e meus señores.

32 anos de Constitución, máis de tres décadas de ilusións compartidas, de obrigacións e dereitos sociais; de convivencia democrática, de concordia. Porque o 6 de decembro de 1978 comezaba o período de liberdade e convivencia pacífica máis longo da historia do noso país. e o dereito o traballo.

Un día especial nun ano especial. Ano 2010, ano do bicentenario de Vigo como Cidade Fiel, Leal e Valerosa, cidade de liberdades, solidariedade e dereitos individuais e colectivos; cidade que acadou a súa propia liberdade fronte ao exército napoleónico. Cidade que veu despuntar o seu desenvolvemento económico e social baixo o paraugas da Constitución.

Ano 2010. Testemuña en homenaxe bicentenario tamén ós primeiros parlamentos reunidos en San Fernando nas Cortes de Cádiz. A Constitución de 1812, senlleira en España, co cuño liberal da época, un fito histórico que xalonou o camiño de albores de democracia que iría aparecendo e sendo decapitada na loita de Sísifo para alumear a democracia eterna, que non chegaría hasta 1978.

A Constitución Española de 1978 recolle o saber das, desafortunadamente breves, experiencias democráticas previas e lle engade a decisión forte e convencida dunha cidadanía madura e ilusionada. Aprendimos na nosa alma antropolóxica que a lei de leis é un ben inestimable que debemos preservar defendendo os valores que entraña, os valores da liberdade persoal, da convivencia e da concordia en todos os ámbitos da sociedade.

Porque ó lado das diferencias e discrepancias que alberga con naturalidade unha sociedade democrática, os acordos que inspiraron a Carta Magna deben seguir a rexer igualmente hoxe o noso proceder. E teño para min que aqueles acordos seguen a vertebrar a sociedade igual que no ano 78.

A liberdade, a independencia e a democracia son principios entrecruzados, garantes uns dos outros, que deben ser alimentados. Así o entende o autor do bando desta celebración do Día da Constitución, Alfonso Villagómez Cebrián, a quen agradecemos fondamente a súa presencia neste acto e os seus pensamentos.

A sua dilatada traxectoria na Xustiza, desde os xulgados pasando pola oficina do Defensor do Pobo, o Tribunal Constitucional e o gabinete do Ministerio de Xustiza ata o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fai de Alfonso Villagómez Cebrián un perfecto coñecedor da engranaxe democrática e voz dos dereitos e obrigacións que protexe a Constitución Española.

Francisco Fernández Del Riego, intelectual vigués e destacado defensor da democracia a través da cultura e da política, recordaba nas súas memorias a sombría época franquista afirmando que "ser home naqueles días era manterse ergueito, sen se dobregar, sen se torcer, defendendo teimudamente a causa de Galicia e da liberdade".

Na etapa constitucional que vivimos, a defensa que abandeiraba Fernández del Riego de Galicia e da liberdade, transfórmase, e continúa.

No presente contexto adverso a loita polas liberdades significa defender os dereitos constitucionais que nos avalan a cada un de nós, desde a unión e co compromiso de todos.

A cidadanía debe estar no centro da acción política. Baixo esta premisa, e por enriba de calquera interese partidista, debe primar o ben común. E a mesma Constitución nos dota dos instrumentos necesarios para defender ós cidadáns dos chantaxes intolerables duns poucos que danan o ben común e garantir a liberdade de transitar dos cidadáns, como esta a suceder nestes momentos no abuso inadmisible dos controladores aéreos.

Hoxe máis ca nunca, cando estamos a atravesar unha crise económica internacional tan profunda, o espírito da Constitución Española ten que materializarse nos acordos políticos e cidadáns que permitan asegurar a protección social dos máis desfavorecidos, promover as condicións para o progreso social e económico, e impulsar o emprego.

Para superar as dificultades é imprescindible remar todos na mesma dirección, traballar unidos e formar parte da solución.

Sumar, desde a discrepancia e as lexítimas opinións, pero aunando as forzas. O denominador común dos esforzos atopase no emprego, chave da autorrealización persoal, dereito primordial e eixo fundamental da actividade política actual.

Non hai nada máis rexeitable que un traballador en paro; non hai nada mais condenable que unha familia sen recursos. Desde o máximo respecto ao lexítimo debate político, temos que unir forzas para que aqueles que están a padecer máis duramente a crise económica teñan o noso respaldo, o noso alento e atopen horizontes esperanzadores.

Ese ten que ser o noso empeño en Vigo: aglutinar os impulsos de todos, comprometer todos os esforzos posibles para paliar os efectos adversos da crise na cidadanía coas leccións aprendidas da Constitución: a suma de vontades; a concordia e a convivencia cidadá. E unha palabra o fronte das demais, emprego; e un dereito ao fronte dos demais, dereito o emprego, e unha convicción destacada, a loita contra o desemprego.

A crise económica producida pola usura, pola codicia, pola especulación noxenta, a crise dos mercados sen corazón, debe atopar enfronte unha grande barreira de unión, de esforzo compartido, de cooperación de administracións, de brazos unidos das forzas sociais e políticas, que a frene, que a derrote, co telón de fondo da Constitución. De todos e de cada un.

E a crise salienta aínda mais outro dereito fundamental da cidadanía, a vivenda. O dereito a vivenda. E a mesma especulación alonxou a posibilidade de que xoves, traballadores, clases medias poidan acceder a súa vivenda ou aínda a unha de aluguer. E débense facer as reformas necesarias para acadar esta cobertura fundamental. Para facilitar o acceso a unha vivenda digna.

E o xeito de avanzar neste eido volve a ser a man tendida, o diálogo e os acordos entre as institucións, públicas e privadas.

Vigo destaca polo seu extenso e comprometido movemento social, que engrandece e enriquece á cidade ao velar pola igualdade de todos os cidadáns, amparando a dignidade individual, en particular por aqueles que precisan doutros para ver garantidos os seus dereitos.

Hoxe, aniversario da Constitución Española, reclamamos para Vigo a unión, a ilusión e o esforzo conxunto que alumaron o texto de 1978. reclamamos a concordia e a convivencia que emanan das súas páxinas.

A Constitución Española é o centro de gravedade da da vida democrática. E sabemos que os seus valores se identifican con Vigo. Queremos que a torre e a oliveira que visten o noso escudo sexan símbolos da concordia institucional, queremos que a torre e a oliveira da Praza do Bicentenario sexan a torre e a oliveira da marcha conxunta contra o leviatán maldito das crises dos especuladores. En este Vigo que tanto sabe de traballo ben feito, de automóbiles, de barcos, de peixe, de hospitalidade, contra a crise seguiremos ca sementeira da xentes que coñecen o seu oficio. Que non saben de especular, senón de competir limpamente para progresar.

Sírvome do 6 de decembro, imaxe da pacífica unión de vontades diversas en España, para reafirmar a nosa vontade de que Vigo siga ancorada na Constitución garante do progreso harmónico de toda a sociedade.

En 1978 as cesións e a xenerosidade política e persoal crearon aquel gran chan común chamado convivencia. As mans tendidas deron un paso de xigantes.

En 2010 as feridas da economa e do desemprego, reclaman, digo reclaman?, eisixen, xenerosidade e amplitude de miras. Eisixen o esforzo conxunto de todas as administracións, sen miradas, por lexitimas que poidan ser, os colores políticos, eisixen a busca dun futuro común da sociedade viguesa, galega e española.

Art. 35.1 da CE: Todo os españois teñen o deber de traballar e o dereito ó traballo.

¡Viva a Constitución!
Descargar todas as imaxes

Máis información