Escoitar
Promoción Económica e Emprego

Selección de alumnos/as para os cursos do proxecto Vigo Medio Natural

<br />

venres, 4 dec 2009
-Curso Traballador/a Forestal:
125 horas totais da acción formativa (70h presenciais e 55h a distancia)
Data de inicio prevista: 18/01/2010.

-Curso Educador/a ambiental:
130 horas totais da acción formativa (60h presenciais e 70h a distancia.
Data de inicio: 18/01/2010.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Mediante instancia solicitando participar no proceso de selección, .
Prazo: Do día 9 de decembro de 2009 ata o 8 de xaneiro 2010.
Presentación: Rexistro Xeral do Concello de Vigo. Praza do Rei s/n. (Vigo). Dirixido ao Servizo de Promoción Económica e Emprego.
Horario de entrega: De 9:00 a 13:00 horas.
Documentación: Xunto coa instancia achegarase a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos xerais ( Traballadores/as en activo ) e específicos establecidos nas presentes bases .