luns, 30 novembro 2009

O goberno local grava ás empresas de telefonía móbil con 1,4 millóns, que repercutirán no "aforro" dos vigueses

Coa oposición do Partido Popular, o Pleno do Concello ratificou este luns a nova taxa ás empresas de telefonía móbil polo uso do dominio público local, equiparando a súa situación ás da telefonía fixa. A concelleira de Economía e Facenda, Raquel Díaz, asegurou que este novo ingreso -adoptado noutras localidades- redundará na cidadanía co descenso do 0,2% dos impostos municipais para 2010, xa aprobado.

A Fundación Vigo Convention Bureau participará en Barcelona na feira máis importante do ámbito dos congresos

luns, 30 nov 2009

A Fundación Vigo Convention Bureau estará presente na EIBTM de Barcelona, a feira europea máis importante no ámbito das convencións, os incentivos, os congresos e os eventos en xeral, que se celebrará entre o 1 e o 3 de decembro. Trátase dunha cita de gran relevancia para a entidade viguesa no seu obxectivo de impulsar o turismo de congresos, xa que comezará a dar os seus primeiros pasos presentando o seu traballo e proxectos de futuro ante os 3.000 proveedores participantes, que representan a aproximadamente 160 países.

El gobierno local graba a las empresas de telefonía móvil con 1,4 millones, que repercutirán en el "ahorro" de los vigueses

luns, 30 nov 2009

Con la oposición del Partido Popular, el Pleno del Ayuntamiento ratificó este lunes la nueva tasa a las empresas de telefonía móvil por el uso del dominio público local, equiparando su situación a las de la telefonía fija. La concejala de Economía y Hacienda, Raquel Díaz, aseguró que este nuevo ingreso -adoptado en otras localidades- redundará en la ciudadanía con el descenso del 0,2% de los impuestos municipales para 2010, ya aprobado.

La Fundación Vigo Convention Bureau participará en Barcelona en la feria más importante del ámbito de los congresos

luns, 30 nov 2009

La Fundación Vigo Convention Bureau estará presente en la EIBTM de Barcelona, la feria europea más importante en el ámbito de las convenciones, los incentivos, los congresos y los eventos en general, que se celebrará entre el 1 y el 3 de diciembre. Se trata de una cita de gran relevancia para la entidad viguesa en su objetivo de impulsar el turismo de congresos, ya que comenzará a dar sus primeros pasos presentando su trabajo y proyectos de futuro ante los 3.000 proveedores participantes, que representan a aproximadamente 160 países.