martes, 1 decembro 2009

114 persoas rexistraronse no primeiro mes de funcionamento da Unidade Concello Saudable

A Concellería de Sanidade fai un balance moi positivo das catro primeiras semanas de funcionamento da oficina da Unidade Concello Saudable, aberta ao público dende o pasado 2 de novembro. Nestas primeiras catro semanas de funcionamento, leváronse a cabo un total de 114 visitas, das que o 84,21% corresponden a mulleres e o restante 15,79% aos homes, o que reflexa unha clara diferencia entre a preocupación por mellorar a saúde do xénero femenino sobre o masculino.

A programación de Nadal comezará cun concerto gratuíto de Xosé Manuel Budiño o vindeiro venres na Porta do Sol

martes, 1 dec 2009

O tenente de alcalde, Santi Domínguez, e o concelleiro de Cultura, Xesus López, presentaron este martes a programación de Nadal, que comezará o vindeiro venres, 4 de decembro, co acendido do alumeado ás 18 horas e un concerto gratuíto do gaiteiro Xosé Manuel Budiño ás 20 horas na "renovada" Porta do Sol. O tenente de alcalde asegurou que deste xeito se reincorpora o Casco Vello ás festas do Nadal cun broche de ouro como remate da primeira fase da súa remodelación, polo que este espazo se incorpora tamén ás iniciativas dirixidas aos máis pequenos, como o "Benvido Nadal" e "O Nadal na Porta do Sol".

Anuncio de Mobilidade e Seguridade

Peche ao tráfico as rúas San Paio de Navia

martes, 1 dec 2009

Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor das obras de canalización de gas, a realizar <br /> pola empresa GAS GALICIA, estarán pechadas ao tráfico as rúas SAN PAIO DE NAVIA, á altura do número 26 e Cño RAPOSA, á altura do número 40, con acceso exclusivo para garaxes, dende o mércores 02 de decembro de 2009 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana.Deberán deixar pasar aos autobuses.

114 personas se registraron en el primer mes de funcionamiento de la Unidad Ayuntamiento Saludable

martes, 1 dec 2009

La Concejalía de Sanidad hace un balance muy positivo de las cuatro primeras semanas de funcionamiento de la oficina de la Unidad Ayuntamiento Saludable, abierta al público desde el pasado 2 de noviembre. En estas primeras cuatro semanas de funcionamiento, se llevaron a cabo un total de 114 visitas, de las que el 84,21% corresponden a mujeres y el restante 15,79% a los hombres, lo que refleja una clara diferencia entre la preocupación por mejorar la salud del género femenino sobre el masculino.

La programación de Navidad comenzará con un concierto gratuito de Xosé Manuel Budiño el próximo viernes en la Puerta del Sol

martes, 1 dec 2009

El teniente alcalde, Santi Domínguez, y el concejal de Cultura, Xesus López, presentaron este martes la programación de Navidad, que comenzará el próximo viernes, 4 de diciembre, con el encendido del alumbrado a las 18 horas y un concierto gratuito del gaitero Xosé Manuel Budiño a las 20 horas en la "renovada" Puerta del Sol. El teniente alcalde aseguró que de este modo se reincorpora el Casco Vello a las fiestas navideñas con un broche de oro como final de la primera fase de su remodelación, por lo que este espacio se incorpora también a las iniciativas dirigidas a los más pequeños, como el "Bienvenida Navidad" y "O Navidad en la Puerta del Sol".

Anuncio de Movilidad y Seguridad

Cierre al tráfico de la calle San Paio de Navia

martes, 1 dec 2009

Se pone en conocimiento del público en general que por motivo de las obras de canalización de gas, a realizar <br /> por la empresa GAS GALICIA, estarán cerradas al tráfico las calles SAN PAIO DE NAVIA, a la altura del número 26 y Cno Raposa, a la altura del número 40, con acceso exclusivo para garajes, desde el miércoles 02 de diciembre de 2009 a las 10:00 horas y por un período aproximado de una semana.Deberán dejar pasar a los autobuses.