Escoitar
Cultura

Convocatoria para a participación de compañías profesionais de teatro e danza de Vigo no circuito municipal de teatro por barrios Vigo a Escena 2010

<br /> <br /> <br />

venres, 4 dec 2009
Poderán adscribirse e solicitar a súa integración ao circuíto municipal por barrios Vigo a Escena as compañías viguesas profesionais de teatro e danza, con domicilio no termo municipal de Vigo e que reúnan os requisitos establecidos na presente convocatoria. A convocatoria será para realizar actuacións de teatro e danza de compañías viguesas programadas polo departamento de Cultura. O número máximo de actuacións por compañía para o ano 2010 será de 6 actuacións.