Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 25 mar 2009
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:


ORDE DO DÍA:


ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

1. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:

ESTIMADAS:
1. 34347/422.- Mª MATILDE RODRÍGUEZ PAZ FARMACIA/DROGUERÍA/PERFUMERÍA
2. 32370/422.- Mª CARMEN DE PAZOS REY CABARCOS VENDA POLO MIÚDO
3. 33913/422.- MONKEYBONE VIRTUAL SHOPPING, S.L. VENDA POLO MIÚDO
4. 28695/422.- SIEMSA GALICIA, S.A. OFICINA
5. 32504/422.- RETALLO, S.L. OFICINA
6. 34262/422.- COMERCIAL ATLÁNTICA DE FINCAS E INMUEBLES OFICINA
7. 33520/422.- ANA MARÍA GIL GIL PERRUQUERÍA/BELEZA
8. 34437/422.- MANUEL PEROJA MOURE ALMACÉN (ACT. NON MOLESTA)
9. 34285/422.- ALBERTO GUITIÁN RODRÍGUEZ CLÍNICA/VENDA DE ANIMAIS
10. 64905/421.- MARGARITA COSTAS NOVELLE DEVOLUCIÓN AVAL
11. 65869/421.- HORVICASAS 2002, S.L. DEVOLUCIÓN AVAL
12. 65924/421.- PROMOTORA VASERA, S.L. DEVOLUCIÓN AVAL
13. 65972/421.- PIZARRO 2003, S.L. DEVOLUCIÓN AVAL
14. 66059/421.- PERFECTO ÁRIAS GONZÁLEZ DEVOLUCIÓN AVAL
15. 66190/421.- AMPARO SOTO SOUTILLO DEVOLUCIÓN AVAL
16. 66193/421.- INVERSIONES BUSOSA, S.L. DEVOLUCIÓN AVAL
17. 59113/421.- MARBER, S.L. EDIFICIO
18. 59264/421.- AGUIAR Y VAL, S.L. EDIFICIO
19. 63129/421.- MARTÍNEZ CID, S.L. REFORMA/AMPLIACIÓN
20. 63611/421.- LUISA MARTÍNEZ COMESAÑA REFORMA/AMPLIACIÓN
21. 65956/421.- BALDOMERO FERNÁNDEZ CASTILLO REFORMA/AMPLIACIÓN
22. 65976/421.- BUEU, 13 COMUNIDADE DE PROPIETARIOS REFORMA/AMPLIACIÓN
23. 66090/421.- Mª CARMEN LÓPEZ PEREIRA REFORMA/AMPLIACIÓN
24. 66102/421.- IMPERMEBA, S.L. REFORMA/AMPLIACIÓN
25. 63255/421.- LAGO Y VIDAL, C.B. DERRIBO EDIFICACIÓN
26. 55694/421.- GONZALO GONZÁLEZ GONZÁLEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
27. 61356/421.- AMPARO SOTO SOUTULLO PRIMEIRA OCUPACIÓN
28. 62848/421.- MARGARITA COSTAS NOVELLE PRIMEIRA OCUPACIÓN
29. 65039/421.- JUAN UCHA Y CÍA, S.L. PRIMEIRA OCUPACIÓN
30. 65234/421.- PROMOCIONES URBANAS LAXAS, S.L. PRIMEIRA OCUPACIÓN
31. 51981/421.- SIEMSA GALICIA, S.A. REFORMA COMERCIAL
32. 59099/421.- Mª CARMEN DE PAZOS REY CABARCOS REFORMA COMERCIAL
33. 59478/421.- RETALLO, S.L. REFORMA COMERCIAL
34. 62347/421.- ANA MARÍA GIL GIL REFORMA COMERCIAL
35. 63488/421.- MONKEYBONE VIRTUAL SHOPPING, S.L. REFORMA COMERCIAL
36. 64559/421.- COMERCIAL ATLÁNTICA DE FINCAS E INM. REFORMA COMERCIAL
37. 64631/421.- ALBERTO GUITIÁN RODRÍGUEZ REFORMA COMERCIAL
38. 64733/421.- Mª MATILDE RODRÍGUEZ PAZ REFORMA COMERCIAL
39. 65945/421.- MANUEL PEROJA MOURE REFORMA COMERCIAL
40. 66020/421.- JOSÉ LAFUENTE GONZÁLEZ CAMBIO DE CUBERTA
41. 66153/421.- PRUBERGAL, S.L. CAMBIO DE CUBERTA
42. 65779/421.- FERNANDO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ PARCELACIÓN
DESESTIMADAS:
43. 65077/421.- RAFAEL LEGERÉN BUCETA DEVOLUCIÓN AVAL
44. 59907/421.- SANTIAGO BARCIELA GARCÍA VIVENDA UNIFAMILIAR
45. 36310/421.- CONSTRUCCIONES MIRÓN Y GUTIÉRREZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
46. 56209/421.- GESNOT VIGO, S.L. PRIMEIRA OCUPACIÓN
47. 63124/421.- CONSTRUCCIONES MIRÓN Y GUTIÉRREZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
CADUCIDADE:
48. 42600/421.- RESIDENCIAL AIRES, S.L. EDIFICIO
49. 55735/421.- Mª PASTORA PÉREZ PÉREZ REFORMA/AMPLIACIÓN
50. 52679/421.- UNO X, S.L. RÓTULOS E VOLADIZOS
51. 54711/421.- JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ RIVERA VARIOS
INFORME:
52. 40578/421.- Mª LUISA PÉREZ PÉREZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
53. 62943/421.- JC DECAUX ESPAÑA, S.L. REFORMA COMERCIAL

RECTIFICACIÓN:
54. 65763/421.- Mª EUGENIA MORENO SÁNCHEZ DEVOLUCIÓN AVAL
55. 49670/421.- JUAN CARLOS BURGUILLO RIAL VIVENDA UNIFAMILIAR

DESESTIMENTO:
56. 61083/421.- FERNANDO PIÑEIRO BREA REFORMA/AMPLIACIÓN

PRÓRROGA:
57. 61708/421.- FAUSTINA GARCÍA RODRÍGUEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
58. 61709/421.- FAUSTINA GARCÍA RODRÍGUEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
59. 61710/421.- FAUSTINA GARCÍA RODRÍGUEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
60. 61711/421.- FAUSTINA GARCÍA RODRÍGUEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
61. 59540/421.- JOSEFA PLAZA ALONSO CAMBIO DE CUBERTA

EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

ESTIMADAS:
62. 33407/422.- COMERCIALIZADORA VILLADEREY CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
63. 34123/422.- SEKOL SOLDADURA, S.L. CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
64. 34682/422.- LOBARLO SOCIEDAD CIVIL CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
65. 34852/422.- LA CERVECERA DE SAN BOAL, CB CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
66. 34872/422.- AREALA, C.B. CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
67. 34909/422.- VAPOR DE LAUREL, S.L. CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
68. 34915/422.- MARÍA AFONSO NIEVES CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
69. 34974/422.- THERMARIUM ATLÁNTICO, S.L. CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
70. 34977/422.- DIEGO ASLA REGUEIRA CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
71. 34993/422.- Mª ELENA LUIS GÓMEZ CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
72. 34994/422.- HOSTELERÍA SOUTO VERDE, S.L. CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
73. 35000/422.- Mª ÁNGELES RIVAS SOTO CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
74. 33221/422.- BAMBA INVESTIMENTS, S.L. CAFÉBAR CON MÚSICA/DISCOTECA
75. 32930/422.- SEPHORA COSMÉTICOS ESPAÑA,SL FARMACIA/DROGUERÍA/PERFUMERÍA
76. 24482/422.- HOUSEDIET S.L. UNIPERSONAL VENDA POLO MIÚDO
77. 32119/422.- TRABAJOS NAVALES INDUSTRIALES, S.L. OFICINA
78. 33305/422.- GALIXESOL, S.L. OFICINA
79. 34826/422.- AUTOSUR GRUPO CUATRO, S.L. OFICINA
80. 34832/422.- A.C.S.M. AGENCIA MARÍTIMA, S.L. OFICINA
81. 32919/422.- CORINA REDE, S.L. CIBER/INFORMÁTICA
82. 25702/422.- ALADEMONCHO, S.L.L. BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
83. 45495/421.- ALADEMONCHO, S.L.L. REFORMA COMERCIAL
84. 60875/421.- CORINA REDE, S.L. REFORMA COMERCIAL
85. 60909/421.- SEPHORA REFORMA COMERCIAL
86. 61612/421.- BAMBA INVESTIMENTS, S.L. REFORMA COMERCIAL
87. 63277/421.- PARCELA PISUR, S.L. REFORMA COMERCIAL

DESESTIMADAS:
88. 34356/422.- FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. INSTALACIÓN
89. 18050/422.- SUPERMERCADOS V.G.S. CABRAL, S.L. VENDA POLO MIÚDO
90. 33302/422.- MASQUEHOBBIES, C.B. VENDA POLO MIÚDO
91. 31267/422.- BÁSICO DEL MONET BDM, S.L. PERRUQUERÍA/BELEZA
92. 33877/422.- ALMACENES ELÉCTRICOS DE GALICIA ALMACÉN (ACT.NON MOLESTA)
93. 23915/422.- VÍCTOR RODAL GARCÍA BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
94. 64769/421.- FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. REFORMA COMERCIAL

CADUCIDADE:
95. 29256/422.- VANESSA CLAVO SOBRINO ENSINANZA
96. 27777/422.- LA GRAN FAMILIA CASSIMIRO, S.L. BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
97. 49884/421.- LA GRAN FAMILIA CASSIMIRO, S.L. REFORMA COMERCIAL


DESESTIMENTO:
98. 34565/422.- RESTAURACIÓN A NOSA VIÑA, S.L. CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
99. 33845/422.- PARCELA PISUR, S.L. GASOLIÑEIRA/GARAXE/TREN LAVADO

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
100. 29317/422.- JESÚS BETANZOS LAGO ALMACÉN/ACTIVIDADE MOLESTA


2. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.

Vigo, 23 de marzo do 2009
A XERENTE

Julia Chamosa Martín


DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 26 de marzo de 2009, as 9:00 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.

Vigo, 23 de marzo de 2009


O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA
DA XERENCIA DE URBANISMO DE URBANISMO


Abel Caballero Álvarez David Prada Puentes