xoves, 10 abril 2014

CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIXITAL

xoves, 10 abr 2014

A Concellería de Emprego, Participacion Cidadá e Voluntariado programa novos cursos de alfabetizacion dixital para o segundo trimestre deste ano e que se celebrarán no Centro Municipal de Emprego sito na rúa Oporto nº1.