mércores, 8 febreiro 2012

O alcalde cifra en 500 os empregos creados co investimento público municipal de 2012

Abel Caballero explicou hoxe mércores que o investimento público incluído nos orzamentos municipais para 2012 -principalmente en humanización de rúas- significarán a creación de 500 postos de traballo, dos que alomenos un tercio procederá do desemprego. O goberno local incluíu unha cláusula pola que a creación de emprego suporá o 10% da puntuación para a adxudicación da obra pública do Concello.

Caballero avanza a necesidade de talar 30 árbores danados de Gran Vía

mércores, 8 feb 2012

A Concellería de Parques e Xardíns verase obrigada a talar uns 30 árbores danados da rúa Gran Vía, segundo se desprende dunha revisión que está a realizar a empresa concesionaria para valorar o estado do arborado da zona. Nas verbas do rexedor, que esta mañá revisou estes traballos, das 280 unidades analizadas, 100 requiren tratamento, tal e como xa se fixo noutros sitios da cidade, como na Praza Compostela.

O Concello organizará os actos de celebración do centenario do Rápido de Bouzas

mércores, 8 feb 2012

Tras unha reunión co equipo directivo do club, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, indicou que estudarán os proxectos presentados polo Rápido por mor do seu centenario, que terá lugar na próxima campaña 2012-2013. Caballero indicou que o Rápido de Bouzas é o vicedecano do fútbol galego e a súa será a unha "homenaxe a todo o fútbol de Bouzas e tamén ao vigués".

El alcalde cifra en 500 los empleos creados con la inversión pública municipal de 2012

mércores, 8 feb 2012

Abel Caballero explicó hoy miércoles que la inversión pública incluido en los presupuestos municipales para 2012 -principalmente en humanización de calles- significarán la creación de 500 puestos de trabajo, de los que almenos un tercio procederá del desempleo. El gobierno local incluyó una cláusula por la que la creación de empleo supondrá el 10% de la puntuación para la adjudicación de la obra pública del Ayuntamiento.

Abel Caballero avanza la necesidad de talar 30 árboles dañados de Gran Vía

mércores, 8 feb 2012

La Concejalía de Parques y Jardines se verá obligada a talar unos 30 árboles dañados de la calle Gran Vía, según se desprende de una revisión que realizar la empresa concesionaria para valorar el estado del arbolado de la zona. En palabras del regidor, que esta mañana revisó estos trabajos, de las 280 unidades analizadas, 100 requieren tratamiento, tal y como ya se fijo en otros sitios de la ciudad, como en la Plaza Compostela.

El Ayuntamientoo organizará los actos de celebración del centenario del Rápido de Bouzas

mércores, 8 feb 2012

Tras una reunión con el equipo directivo del club, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, indicó que estudiarán los proyectos presentados por el Rápido por motivo de su centenario, que tendrá lugar en la próxima campaña 2012-2013. Caballero indicó que el Rápido de Bouzas es el vicedecano del fútbol gallego y la suya será un "homenaje a todo el fútbol de Bouzas y también al vigués".