luns, 6 febreiro 2012

Exposición "A Muller, unha innovadora na Ciencia"

A Casas das Mulleres acolle durante todo o mes de febreiro a exposición " A Muller, unha innovadora na Ciencia", que organiza a Concellería de Igualdade e colabora a Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela. A mostra consta de 21 paneis, nos que se relata a vida e obra doutras tantas mulleres de distintas épocas que desenvolveron o seu traballo principalmente no campo das matemáticas.

Exposición "La mujer, una innovadora en la Ciencia"

luns, 6 feb 2012

La Casa de las Mujeres acoge durante todo el mes de febrero la exposición " la mujer, una innovadora en la Ciencia", que organiza la Concejalía de Igualdad y colabora la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela. La muestra consta de 21 paneles, en los que se relata la vida y obra de otras tantas mujeres de distintas épocas que desarrollaron su trabajo principalmente en el campo de las matemáticas.