xoves, 21 xaneiro 2010

39 empresas participan en actividades de Vigo Medio Natural

39 empresas están xa adheridas ao asesoramento personalizado en normativas e procesos de mellora ambiental que forma parte do Proxecto Vigo Medio Natural e que se desenvolve no periodo comprendido entre 2008-2010. O concelleiro de Emprego e Participación Cidadá, Santos Héctor Rodríguez, deu a coñecer hoxe as accións do citado plan que está orientado a fomentar a conservación,o respeto e difrute do medio ambiente para mellorar a empleabilidade de diferentes grupos de poboación, ademáis de formar e sensiblizar en sostenibilidade a colectivos, micropimes e pimes do municipio vigués.

Anuncio de Recaudación Voluntaria

Calendario do contribuínte 2010

xoves, 21 xan 2010

O Concello ven de fixar as datas de comenzo e final de cobranza, en período voluntario, dos padróns de tributos de cobro periódico e notificación colectiva correspondentes ó exercicio 2010 (calendario do contribuínte para o ano 2010), así como as datas para o cargo en conta dos recibos domiciliados nas entidades financeiras, as seguintes: