Escoitar
Anuncio de Recaudación Voluntaria

Calendario do contribuínte 2010

O Concello ven de fixar as datas de comenzo e final de cobranza, en período voluntario, dos padróns de tributos de cobro periódico e notificación colectiva correspondentes ó exercicio 2010 (calendario do contribuínte para o ano 2010), así como as datas para o cargo en conta dos recibos domiciliados nas entidades financeiras, as seguintes:

xoves, 21 xan 2010
 PRIMEIRO TRIMESTRE:

 Imposto vehículos de tracción mecánica (IVTM)

- Data de comenzo do período voluntario: 30 de marzo de 2010.
- Data de finalización do período voluntario: 31 de maio de 2010.
- Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 31 de maio de 2010.

 SEGUNDO TRIMESTRE:

 Taxa pola recollida do lixo nas vivendas

- Data de comenzo do período voluntario: 1 de xuño de 2010.
- Data de finalización do período voluntario: 2 de agosto de 2010.
- Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 2 de agosto de 2010.

 Exaccións unificadas industriais (Lixo industrial)

- Data de comenzo do período voluntario: 1 de xuño de 2010.
- Data de finalización do período voluntario: 2 de agosto de 2010.
- Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 2 de agosto de 2010.

 TERCEIRO TRIMESTRE:

 Imposto sobre bens inmobles (IBI)

- Data de comenzo do período voluntario: 1 de setembro de 2010.
- Data de finalización do período voluntario: 2 de novembro de 2010.
- Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 2 de novembro de 2010.

 Imposto sobre actividades económicas (IAE)

- Data de comenzo do período voluntario: 1 de setembro de 2010.
- Data de finalización do período voluntario: 2 de novembro de 2010.
- Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 2 de novembro de 2010.