Escoitar

Xunta de Goberno Local

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 29 de marzo de 2005, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

mércores, 23 mar 2005
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 29 DE MARZO DE 2005.BENESTAR SOCIAL
1.- Prestación do Servizo de axuda no Fogar: Alta exptes. 14/993, 23/833, 4/960.


DEPORTES
2.- Solicitude de autorización da Asociación Pueblos sin Fronteras e outros para realizar a primeira carreira solidaria Travesía de Vigo o día 3.04.05. Expte 5152/333

3.- Convocatoria de subvencións a entidades deportivas de Vigo, temporada 2004-2005. Expte 5133/333.


FESTAS E A. SOCIOCULTURAL
4.- Bases do IX Concurso de carteis "Festas do Cristo da Victoria". Expte 1474/335.

5.- Proxecto de modelo de contrato para contratación das actividades e espectáculos das Festas do Cristo da Victoria 2005. Expte 1471/335.

6.- Dar conta dos expedientes de gasto menor correspondentes os meses de xaneiro e febreiro de 2005, tramitados no servizo de Festas e Animación Sociocultural. Expte 1480/335.


MULLER
7.- Contratación de monitoras para o Programa "Eu tamen sei"- segundo cuatrimestre. Expte 1980/224.

MUSEO QUIÑONES DE LEÓN
8.- Fixación do prezo de venda ao público do catálogo da exposición "Sandro Chia". Expte 01483/337.

9.- Solicitude de Caixanova de préstamo dunha obra de Silverio Rivas para unha mostra antolóxica do escultor que se realizará no Centro Cultural Caixanova de Vigo. Expte 0140/8337


PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
10.- Adxudicación do concurso para a prestación do servizo público de conservación e reposición de zonas verdes e Parques Infantiles do Concello de Vigo. Expte 2841/446


PARTICIPACIÓN CIDADÁ
11.- Proxecto básico modificado e de execución para a construcción dunha pista polideportiva aberta e cuberta no centro cívico de Teis. Expte 01941/320.PERSOAL
12.- Distribución do presuposto do Fondo Social para o ano 2005. Expte. 15583/220.


URBANISMO
13.- Aprobación definitiva do proxecto de urbanización da U.A. IV-07 Montecelo Alto. Expte 4443/401.

14.- Revisión de oficio de acordo do Consello da XMU de 19.12.97 sobre obras de urbanización da rúa Gándara. Expte 54584/401

15.- Recoñecemento de dereito de reversión de terreos en Baixada a Ríos Teis. Expte 176/413

16.- Modificación do contrato de asistencia técnica da Oficina de actuacións viarias. Expte1004/407


XESTIÓN MUNICIPAL
17.- Xustificantes e libramentos

18.- Rogos e preguntas.