Escoitar

Os dereitos LGTBI son e serán sempre dereitos humanos

A Federación Española de Municipios e Provincia alerta do incremento de discursos e crimes contra as persoas LGTBI, accións que “representan unha seria ameaza para o respecto aos dereitos fundamentais”.

mércores, 23 xuñ 2021

A Xunta de Goberno da FEMP aprobou por unanimidade na súa reunión do mes de maio unha Declaración Institucional con motivo do Día Internacional do Orgullo LGTBI que ten lugar o 28 de xuño. Na mesma alértase sobre o incremento, en toda a UE, de discursos e crimes contra as persoas LGTBI, accións que “representan unha seria ameaza para o respecto dos dereitos fundamentais”. Por iso, non só se condena “enerxicamente calquera discriminación contra as persoas LGTBI e os seus dereitos fundamentais, incluída a incitación ao odio”, senón que se impulsa a “tomar medidas concretas para poñer fin á discriminación contra as persoas LGTBI”, instando a institucións e sociedade civil a que “intensifiquen o seu traballo sobre o intercambio de mellores prácticas e reforcen a súa cooperación na loita contra o racismo, a xenofobia, a homofobia, a transfobia e outras formas de intolerancia”.

“Somos as Entidades Locais garantes da efectividade dunha estratexia clara de loita pola igualdade e na defensa da convivencia cidadá, e axentes esenciais insubstituíbles da protección dos dereitos e liberdades de toda a cidadanía e defensores da non discriminación, con independencia da raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social”, destácase na Declaración Institucional (que se adxunta) na que se pide tamén que se teña en conta ás persoas LGTBI á hora de canalizar todo tipo de resposta á crise xerada pola pandemia COVID-19.

No décimo sexto aniversario da aprobación do matrimonio igualitario en España, feito histórico de gran simbolismo, os gobernos locais reunidos na FEMP:

•Condenamos enerxicamente calquera discriminación contra as persoas LGTBI e os seus dereitos fundamentais, incluída a incitación ao odio.

•Lembramos a importancia de tomar medidas concretas para poñer fin á discriminación contra as persoas LGTBI.

•Manifestamos a nosa especial preocupación #ante o repunte do discurso do odio e instamos as institucións e á sociedade civil a que intensifiquen o seu traballo sobre o intercambio de mellores prácticas e reforcen a súa cooperación na loita contra o racismo, a xenofobia, a homofobia, a transfobia e outras formas de intolerancia.

•Recoñecemos a importancia de recompilar datos de igualdade comparables e desagregados recompilados por territorios, que permitan medir o alcance total da desigualdade en España e formular políticas significativas para a aplicación do Dereito de igualdade da UE.

•Apoiamos todas aquelas accións locais, rexionais, nacionais e europeas que teñan por finalidade a promoción da igualdade, especialmente as dirixidas a loitar contra os estereotipos e a mellorar a aceptación social das persoas LGTB.

•Recoñecemos o traballo das organizacións da sociedade civil que traballan polos dereitos das persoas LGTBI e o valor da colaboración coas Autoridades Locais para poñer fin a calquera discriminación existente e seguir impulsado unhas políticas públicas igualitarias e inclusivas. “Somos as Entidades Locais garantes da efectividade dunha estratexia clara de loita pola igualdade e na defensa da convivencia cidadá, e axentes esenciais insubstituíbles da protección dos dereitos e liberdades de toda a cidadanía e defensores da non discriminación, con independencia da raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social”, destácase na Declaración Institucional na que se pide tamén que se teña en conta ás persoas LGTBI á hora de canalizar todo tipo de resposta á crise xerada pola pandemia COVID-19.