Escoitar

Pleno da Corporación Municipal (sesión extraordinaria)

luns, 7 dec 2015
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 18


CONVOCATORIA


ORDE DO DIA para a sesión EXTRAORDINARIA que terá lugar o día 9 DE DECEMBRO de 2015, ás NOVE HORAS, no salón de sesións deste Concello.ÚNICO.- Resolución de alegacións e aprobación definitiva do Orzamento xeral do Concello para o exercicio 2016. Expte. 31/142 (Rex. Pleno 1286/1101).