Escoitar

Bases reguladoras e convocatoria do programa "Vigo en inglés 2014"

A Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria do 16 de maio de 2014 aprobou as "Bases reguladoras e convocatoria específica para a adxudicación de prazas para a participación no programa municipal de inmersión en lingua inglesa – Vigo en Ingles", para o ano 2014, dirixidas ao alumnado de 3º de ESO de centros educativos do Concello de Vigo sostidos con fondos públicos".<br /> O prazo para a presentación de solicitudes é do 26 de maio ao 06 de xuño de 2014, ambos inclusive.<br /> As solicitudes xunto coa documentación requerida deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Vigo (Praza do Rei nº 1, 36202)

venres, 23 mai 2014
As bases, impresos de solicitude e anexos para participar na convocatoria atópanse na oficina do Programa Vigo en Inglés (Concello de Vigo, Praza do Rei nº 1, Servizo de Educación, Planta 11ª- 36202)) ou pódense descargar a través da Web: www.vigoeningles.org

Para máis información ou formular calquera consulta debe dirixirse a:
Oficina Programa Vigo en Inglés ( Concello de Vigo, Praza do Rei nº 1, Servizo de Educación, Planta 11ª- 36202)
E-mail: vigoeningles@vigo.org
Teléfonos: 986 810181
Fax: 986 221726