Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 22 mai 2014
ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (16.05.2014).
ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
2. APROBACIÓN INICIAL DO "PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DA COLONIA HISTÓRICA DO COUTO". EXPTE. 13841/411.
ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:
3. EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:
a. RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE PROCEDEMENTO DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS REALIZADAS SEN LICENZA E INCOMPATÍBEIS CO ORDENAMENTO XURÍDICO NO CAMIÑO RAPADOUROS DE ABAIXO. EXPTE. 16100/423.
b. RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE PROCEDEMENTO DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS REALIZADAS SEN LICENZA E INCOMPATÍBEIS CO ORDENAMENTO XURÍDICO NA RÚA TOMADA, 14. EXPTE. 17058/423.
c. DESESTIMACIÓN DE ALEGACIÓNS E RESOLUCIÓN DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR POR OBRAS REALIZADAS SEN LICENZA NA RÚA MACEIRIÑAS, 1. EXPTE. 17321/423.
4. EXPEDIENTES DA OFICINA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS:
a. RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE SANCIONADOR
EXPEDIENTE INTERESADO MULTA
1. 7221/428 DIOCESE DE TUI-VIGO 800 EUROS
b. REVOGACIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE SANCIONADOR
EXPEDIENTE INTERESADO
1. 6707/428 JESÚS VÁZQUEZ CID
2. 8412/428 MANUEL CLEMENTE PÉREZ GONZÁLEZ
c. RECURSOS DE REPOSICIÓN
EXPEDIENTE INTERESADO
1. 7282/428 JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CASTRO
2. 7314/428 MANUEL BARCIELA BLANCO
3. 7347/428 JOSÉ MARÍA RAMILO PINTOS
4. 7495/428 JUANA MARTÍNEZ LÓPEZ

5. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DAS OFICINAS DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES, INSTALACIÓNS E BARRIOS HISTÓRICOS QUE RESOLVEU A VICEPRESIDENTA DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
1. 27733/422.- TALLERES TURBO 2, SL GASOLINEIRA/TREN LAVADO
2. 80739/421.- JOSÉ LUIS ALONSO VILA DEVOLUCIÓN AVAL
3. 79737/421.- BRUNO ALONSO LOSADA VIVENDA UNIFAMILIAR
4. 78726/421.- ANA M. PRIETO DOMÍNGUEZ REF. VIVENDA UNIFAMILIAR
5. 77975/421.- SAMUEL COSTAS LÓPEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
6. 80556/421.- NOA PÉREZ LORENZO PRIMEIRA OCUPACIÓN
7. 80693/421.- RAFAEL ANDÓN OTERO PRIMEIRA OCUPACIÓN
8. 49776/421.- TALLERES TURBO 2, SL REFORMA COMERCIAL
9. 72665/421.- ANTONIA ESTÉVEZ GONZÁLEZ REFORMA COMERCIAL
10. 80683/421.- MARÍA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ PARCELACIÓN
11. 37687/422.- ANTONIA ESTÉVEZ GONZÁLEZ COMERCIO
12. 81012/421.- RESTAURANTES MCDONALD'S, SA DEMOLICIÓNS (MÉT. SIMPLIF.)
13. 497/420.- ALFREDO J. ÁLVAREZ NOVOA SANITARIO (COM. PREVIA)

DESESTIMADAS:
14. 79309/421.- JOSÉ VIDAL OITAVÉN MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
15. 68134/421.- CUBITOS DE HIELO STA.TECLA, S.COOP. REFORMA COMERCIAL
16. 79446/421.- COMBUSTIBLE DEL NOROESTE, SA REFORMA COMERCIAL
17. 35573/422.- CUBITOS DE HIELO STA.TECLA, S. COOP VENDA POR XUNTO
18. 36603/422.- COMBUSTIBLE DEL NOROESTE, SA BARES/RESTAURANTES
19. 76301/421.- GUMERSINDO ABALDE ABALDE INC. FORA DE ORDENACIÓN
20. 80032/421.- AMELIA COMESAÑA COMESAÑA PECHE (MÉT. SIMPLIF.)
21. 80188/421.- M. CARMEN RIVEIRO MARTÍNEZ PECHE (MÉT. SIMPLIF.)

CADUCIDADE:
22. 75746/421.- MANUEL ABALDE RODRÍGUEZ VIVENDA UNIFAMILIAR

DESESTIMENTO:
23. 22349/422.- FLEXOCART, SL TALLER/FÁBRICA

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
24. 32879/422.- XFERA MÓBILES, SA INSTALACIÓN TELECOM.
25. 36685/422.- IGNACIO DE LAS CUEVAS, SA COMERCIO
26. 39162/422.- ANA I. DAMIÁN ROMERO COMERCIO6. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS