Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 4 abr 2013
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 5 DE ABRIL DE 2013.


1.- Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 22 de marzo de 2013.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: expte. 04/495.

CULTURA, FESTAS, MUSEOS
3.- Subvención nominativa á Asociación Cultural Noescafé Teatro e convenio para a realización do Programa "Alt'13.-12º Festival alternativo de artes escénicas de Vigo". Expte. 14143/331.

DEPORTES
4.- Acordo de xestión das instalacións deportivas da ETEA, a favor do Instituto municipal dos Deportes. Expte. 12068/333.

5.- Proposta de autorización para realizar o "Trofeo entidad Local Menor de Bembrive de Ciclismo" o día 7.04.13. Expte. 11958/333.

EMPREGO
6.- Solicitude de cualificación como ILE (Iniciativa local de Emprego) do proxecto empresarial "Movelco Mobility S.A.". Expte. 9600/77.

FOMENTO
7.- Addenda nº 2 ao convenio subscrito pola Xunta de Galicia, Augas de Galicia e o Concello de Vigo con Aguas de las Cuencas del Norte S.A., como usuarios de actuación hidráulica "Saneamento de Vigo", segunda reprogramación de anualidades. Expte. 1813/440.

8.- Rogos e preguntas.