Escoitar
Benestar Social

Bases reguladoras e convocatoria específica para a concesión de subvencións a entidades e asociacións de carácter social, sen ánimo de lucro

<br />

venres, 15 abr 2011
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do día 18 de marzo de 2011, aprobou, entre outros asuntos as "bases reguladoras e convocatoria específica para a concesión de subvencións a entidades e asociacións de carácter social, sen ánimo de lucro para mantemento e para a realización de actividades da área dos servizos sociais" no ano 2011.
O prazo para presentar as solicitudes é de 30 días naturais, contados dende o día seguinte a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP). A convocatoria publicouse no BOP nº 68 do día 7 de abril de 2011, polo que, o derradeiro día de prazo para presentar a solicitude é o 7 de maio de 2011.
As bases e os impresos para participar na convocatoria están no Departamento de Benestar Social, na oficina de Información, e na páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org).