Escoitar
Educación

Convocatoria para a adxudicación de prazas para a participación no programa de inmersión en lingua inglesa 2011

<br />

venres, 11 mar 2011
A Xunta de Goberno Local en sesión do 25 de febreiro de 2011, aprobou as "Bases e convocatoria para a adxudicación de prazas para a participación no programa de inmersión en língua inglesa", para o ano 2011.
Solicitude: Poderán participar no programa o alumnado que esté a cursar 3º da ESO nun centro educativo sostido con fondos públicos de Vigo.
Prazos: período de solicitude do 14 de marzo ao 06 de abril de 2011.
Os impresos de solicitude e anexos facilitaránse en:

Oficina PILIVIGO ( rúa Oporto, 1-baixo)
Web: www.pilivigo.org
E-mail: pili@vigo.org

A solicitude xunto a documentación requerida deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Vigo (Praza do Rei nº 1, 36202)

Para formular calquera consulta debe dirixirse a:
Oficina PILIVIGO ( Rúa Oporto nº 1, baixo)
Teléfonos: 986 447400/ 986 449362
Fax: 986 449379